Now showing items 1-9 of 9

 • Administrativní budova 

  Frieda, Jan
  Cílem této práce je navrhnout nosnou ocelobetonovou konstrukci pětipodlažní administrativní budovy s půdorysnými rozměry 35 x 50 m. Navržená budova má půdorysný tvar písmene L, plochou střechu a atiku po celém obvodu. ...
 • Administrativní budova 

  Ondruš, Petr
  Předmětem diplomové práce je návrh a posouzení ocelové konstrukce administrativní budovy ve Valašském Meziříčí. Půdorysné rozměry objektu jsou 55,5 x 30,0 m. Délka objektu se postupně s každým patrem zvyšuje. Budova má 8 ...
 • Administrativní centrum 

  Robotka, David
  Obsahem diplomové práce je návrh a posouzení nosné ocelové konstrukce se spřaženými ocelobetonovými stropy administrativního centra. Objekt je situován v lokalitě Moravský Krumlov. Administrativní centrum tvoří patrová ...
 • Administrativní centrum 

  Rádlová, Markéta
  Diplomová práce se zabývá návrhem a posouzením ocelové konstrukce administrativní budovy. Budova se nachází ve městě Svitavy. Konstrukce je řešena jako několikapatrový objekt s půdorysem tvaru písmene L. Ve vyšších patrech ...
 • Business centrum 

  Dušek, Ivo
  Práce se zabývá návrhem nosné ocelové prutové konstrukce vícepodlažní administrativní budovy. Jde o šestnáctipatrovou budovu s ocelovou konstrukcí v rotačně symetrickém půdoryse. O maximálních rozměrech 100x100m. Statický ...
 • Nákupní centrum v Brně 

  Brozmanová, Dagmar
  Cieľom diplomovej práce je návrh a posúdenie nosnej oceľovej konštrukcie nákupného centra situovaného v Brne. Vypracované boli tri varianty, z ktorých bola vybraná jedna pre podrobnejšie spracovanie. Varianty majú ...
 • Ocelová konstrukce vícepodlažní budovy 

  Hasil, Tadeáš
  Predmetom bakalárskej práce je návrh nosnej oceľovej konštrukcie viacposchodovej budovy obchodného domu.Konštrukcia je navrhnutá pre oblasť Brno.Statický výpočet je riešený kombináciou ručného a programového riešenia v ...
 • Patrová budova s atriem 

  Brodecký, Miroslav
  Diplomová práce se zabývá návrhem ocelové nosné konstrukce patrové budovy s atriem o pěti nadzemních podlažích. Objekt se nachází v lokalitě Blansko a jeho půdorysné rozměry jsou 32,5 x 56 m a maximální výška objektu je ...
 • Rámová železobetonová konstrukce 

  Kalinová, Kristýna
  Cílem této bakalářské práce bylo navrhnout část nosné monolitické železobetonové konstrukce objektu skaldu. Nosná konstrukce byla navržena z příčně orientovaných patrových rámů. Stropní konstrukci tvoří spojitá deska a ...