Now showing items 1-7 of 7

 • Analýza sekundárního okruhu bloku VVER 440 

  Černý, Michal
  Hlavním cílem této diplomové práce je sestavení návrhového a kontrolního výpočtového modelu sekundárního okruhu bloku VVER 440. Rešeršní část práce se zabývá popisem sekundárního okruhu. V první výpočtové části byl proveden ...
 • Jaderné elektrárny 

  Musil, Jiří
  Tato bakalářská práce se věnuje historii i budoucnosti jaderných reaktorů, popisu jaderných elektráren v České republice a také slibným zdrojům energie z jádra, které jsou nyní ve vývoji. Je doplněna o podrobnější popis ...
 • Mezivýměník tepla primárního okruhu reaktoru ESFR 

  Švihel, Miroslav
  Práce je zaměřena především na návrh mezivýměníku tepla primárního okruhu reaktoru ESFR. Výměník je počítán tepelně, hydraulicky i pevnostně a závěrem je zpracována část výkresové dokumentace. Jsou navrhnuty základní rozměry ...
 • Modernizace Jaderné elektrárny Dukovany 

  Kissler, Martin
  Diplomová práce se zaměřuje na detailní technický popis všech důležitých částí sekundárního okruhu Jaderné elektrárny Dukovany a jejich návazností na ostatní systémy elektrárny. V práci jsou analyzovány významné úpravy, ...
 • Návrh a a variantní řešení sekundárního a terciálního okruhu jaderné elektrárny 

  Hladík, Jakub
  Účelem této diplomové práce je rešerše tepelných schémat jaderných elektráren a následně předložení návrhu dílčích komponent a jejich zapojení do tepelného schématu. Při návrhu jsou uvažovány různé varianty pohonu napájecích ...
 • Vytápění veterinární kliniky 

  Marčiš, Šimon
  Bakalárska práca sa zaoberá návrhom vykurovacieho systému a ohrevu teplej vody pre Veterinárnu kliniku v Hornom Hričove. V teoretickej časti sa píše o základných informáciách tepelných čerpadiel, ako sú história, princíp ...
 • Zvýšení výkonu turbosoustrojí v EDU výměnou NTO 

  Bašta, Tomáš
  Diplomová práce na téma Zvýšení výkonu turbosoustrojí v EDU výměnou NTO detailně popisuje důležitá zařízení technologických systémů sekundárního okruhu Jaderné elektrárny Dukovany, společně s jejich úkolem v tepelném oběhu. ...