Now showing items 1-4 of 4

 • Ionizační detektor pro EREM 

  Černoch, David
  Diplomová práce se zabývá vlivem vkládané mřížky mezi vzorek a ionizační detektor v environmentálním rastrovacím elektronovém mikroskopu. Při změnách tlaku, napětí na mřížce při různých vzdálenostech vzorek detektor a ...
 • Metoda napěťového kontrastu v EREM 

  Krňávek, Martin
  Tato práce obsahuje teoretický popis základních vlastností a principu elektronové mikroskopie, se zaměřením na environmentální rastrovací elektronovou mikroskopii. Popisuje funkci mikroskopu, interakce probíhající po dopadu ...
 • Scintilační detektor sekundárních elektronů pro REM pracující při vyšším tlaku v komoře vzorku 

  Kozelský, Adam
  Tato práce obsahuje teoretický popis základních vlastností a principu elektronové mikroskopie, se zaměřením na rastrovací elektronovou mikroskopii. Popisuje konstrukční řešeni mikroskopu, interakce probíhající po dopadu ...
 • Scintilační detektor sekundárních elektronů s řízeným prouděním plynů pro EREM 

  Kozák, Josef
  Diplomová práce se zabývá návrhem a optimalizací konstrukce experimentálního scintilačního detektoru sekundárních elektronů pro environmentální rastrovací elektronový mikroskop a popisem principu činnosti uvedeného detektoru. ...