Now showing items 1-2 of 2

  • Scintilační detektor sekundárních elektronů pro ESEM 

    Čudek, Pavel
    Práce se zabývá úpravou a stavbou scintilačního detektoru sekundárních elektronů pro enviromentální rastrovací elektronový mikroskop. Popisuje problematiku rastrovací enviromentální elektronové mikroskopie, typy detektorů ...
  • Scintilační detektor sekundárních elektronů pro VP SEM 

    Račanský, David
    V první části této práce je uvedeno teoretické seznámení se základy rastrovací elektronové mikroskopie, pracující v oblastí vyšších tlaků, neboli VP SEM, včetně detekce sekundárních elektronů (SE) s využitím scintilačního ...