Now showing items 1-4 of 4

 • Analýza spokojenosti zákazníků společnosti LCS INTERNATIONAL, a.s. s informačními systémy Helios 

  Vlček, Petr
  Cílem mé diplomové práce je zjištění spokojenosti stávajících zákazníků s ekonomickými informačními systémy HELIOS ve společnosti LCS International,a.s., která se zabývá vývojem a prodejem těchto informačních systémů. ...
 • Marketingový průzkum spokojenosti zákazníků 

  Holcová, Eva
  Ve své práci se zabývám problematikou marketingového výzkumu, konkrétně marketingovým výzkumem spokojenosti zákazníků. Cílem práce je, kromě shromáždění dostupných teoretických východisek, analýza vybrané společnosti, ...
 • Marketingový výzkum 

  Skopalová, Michaela
  Předmětem této diplomové práce je analýza čínského trhu v sektoru otopných těles se záměrem zhodnotit možnost vstupu českého podniku na tento obtížný trh. Na začátku práce jsou shrnuta základní teoretická východiska, která ...
 • Návrh komunikačního plánu 

  Kalábová, Martina
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou komunikačního plánování. Cílem práce je, kromě shromáždění dostupných teoretických východisek, analýza vybrané společnosti, kterou je T-mobile Czech Republic a.s. Součástí ...