Now showing items 1-7 of 7

 • Návrh nového typu injektážní hmoty s elektricky vodivou funkcí 

  Uher, Vojtěch
  Bakalářská práce se zabývá návrhem nového typu injektážní hmoty s elektricky vodivou funkcí vhodné pro překlenutí trhlin a mezer v systémech ochrany stavebních konstrukcí před úderem blesku a vznikem přepětí. V teoretické ...
 • Optimalizace betonových záměsí na bázi alkalicky aktivovaných druhotných surovin 

  Šafář, Martin
  Tato práce se zabývá návrhem, přípravou a optimalizací betonových záměsí na bázi alkalicky aktivovaných sekundárních surovin – vysokopecní strusky a vysokoteplotního popílku. Jako aktivátor byl použit hydroxid sodný, ...
 • Příprava a vlastnosti románského cementu 

  Opravil, Tomáš
  Disertační práce se zabývá přípravou vysoce hydraulických pojiv na bázi románského cementu. Románský cement (přírodní cement) není v současné době u nás běžně dostupný na trhu vzhledem k neekonomičnosti produkce takto ...
 • Trvanlivost alkalicky aktivovaných systémů 

  Šafář, Martin
  Alkalicky aktivovaná pojiva mají potenciál stát se alternativním konstrukčním materiálem k pojivům na bázi portlandského cementu. Tato práce se zabývá testováním trvanlivosti betonové směsi na bázi alkalicky aktivované ...
 • Vývoj netradičních kompozitních systémů ETICS nové generace na bázi druhotných surovin. 

  Kováč, Michal
  Tato diplomová práce uplatňuje využití alternativních surovinových zdrojů k vytvoření zateplovacího systému ETICS nové generace pro rodinné domy. V teoretické části se zabývalo vysvětlením pojmu ETICS a výběrem vhodných ...
 • Vývoj nových lehčených stavebních hmot pro průmyslové podlahy 

  Kapčuk, Pavel
  Tato bakalářská práce se zabývá vývojem nových lehčených hmot pro průmyslové podlahy založených na bázi pěnobetonu a plynobetonu s možným využitím druhotných plniv a přírodních lehčených plniv namísto klasického kameniva.
 • Vývoj polymerních vícevrstvých podlahových systémů 

  Tesař, Filip
  Vícevrstvé polymerní podlahové systémy patří k rozšířeným materiálům jak v průmyslové výstavbě, tak v bytové. Jedná se o většinou o dvousložkové polymerní materiály na bázi epoxidových pryskyřic. Cílem mé diplomové práce ...