Now showing items 1-2 of 2

  • Průvlekový transformátor proudu 25 kV, 400/5/5 A 

    Bálint, Zoltán
    Cílem této diplomové práce je návrh průvlekového transformátoru proudu dvoujádrového provedení. Tento přístroj slouží k měření a jištění rozvodných zařízení vysokého napětí vnitřního provedení pro nejvyšší napětí soustavy ...
  • Přístrojový transformátor napětí venkovního provedení. 

    Velešík, Petr
    Stěžejní částí diplomové práce je provedení rozboru funkce přístrojového transformátoru napětí s pomocí náhradního schématu a fázorových diagramů. U prvků náhradního schématu je řešen jejich vliv na chyby přístrojového ...