Now showing items 1-2 of 2

  • Analýza zajištění, utvrzení a vymáhání pohledávek v kapitálové společnosti 

    Sedláková, Klára
    Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku zajištění, utvrzení a vymáhání pohledávek po lhůtě splatnosti. V teoretické části práce začleňuje dané téma do právního rámce a vymezuje ekonomický, účetní a daňový vliv pohledávek ...
  • Řízení pohledávek v obchodní korporaci 

    Kolářová, Alena
    Diplomová práce se zabývá řízením pohledávek ve vybrané obchodní korporaci, konkrétně řízením pohledávek z obchodních vztahů. S ohledem na vývoj a stav pohledávek ve společnosti ve sledovaném období jsou navržena opatření, ...