Now showing items 1-11 of 11

 • IPO akcií z pohledu investorů 

  Nekovář, Tomáš
  Bakalářská práce analyzuje důsledky IPO akcií v České republice pro investory od počátku emise vybraných hlavních titulů Burzy cenných papírů Praha až po současnost. A to z pohledu zhodnocení kurzu akcie a zisku vyplacených ...
 • Management efektivního jištění stavebních zakázek z pohledu veřejného investora 

  Andrlová, Barbara
  Disertační práce je zaměřena na analýzu a porovnání používaných forem jištění stavebních zakázek z pohledu veřejného investora/zadavatele zakázek na stavební práce dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. ...
 • Nástroje finančního trhu - cenné papíry 

  Skořepa, Pavel
  Tato práce pojednává o nástrojích finančního trhu. Čtenáři je nejdříve ukázáno z čeho je finanční trh tvořen, jak funguje, jaké mají cenné papíry charakteristické vlastnosti, proč se používají, jaké výhody a rizika v sobě ...
 • Návrh opatření na zvýšení hodnoty akcií podniku 

  Nejezchleb, Kamil
  Práce se zabývá hodnotou akcií vybrané společnosti a manipulací s jejich kurzem na kapitálovém trhu. V teoretické části je popsána fundamentální a technická analýza akcií, pomocí kterých se určuje jejich vnitřní hodnota , ...
 • Návrh softwaru pro podporu rozhodování o portfoliových investicích 

  Seifert, Marián
  Táto práca sa zaoberá návrhom a optimalizáciou portfólia cenných papierov. Pre tento proces bude vytvorený software, ktorého výstupy by mali pomôcť investorovi pri rozhodovaní. V programe si bude môcť investor vybrať ...
 • Optimalizace portfolia cenných papírů drobného investora 

  Řezníček, Pavel
  Diplomová práce se zabývá optimalizací střednědobého portfolia cenných papírů drobného akcionáře na Burze Cenných Papírů Praha. V návaznosti na teoretický popis následuje globální fundamentální analýza s cílem odhadnout ...
 • Optimalizace portfolia drobného investora 

  Rechlík, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem portfolia cenných papírů drobného českého soukromého investora. Portfolio je sestaveno z akcií ze systému SPAD Burzy cenných papírů Praha s předpokládaným investičním horizontem čtyři ...
 • Technická analýza 

  Okruhľanský, Lukáš
  Predmetom mojej diplomovej práce je technická analýza. Teoretická časť sa zaoberá priblížením problematiky z teoretického hľadiska a popisom jednotlivých jej metód, v druhej časti sa zaoberám praktickým využitím technickej ...
 • Tvorba portfolia fondu kvalifikovaných investorů 

  Rudy, Michael
  Cieľom tejto bakalárskej prace je pomocou fundamentálnej analýzy vytvoriť portfólio s akciami svetových spoločností pôsobiacich v energetike. Teoretická časť sa zaoberá legislatívou fondov kvalifikovaných investorov, ich ...
 • Uplatnění časových řad v technické analýze akcií 

  Hela, Michael
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou vybraných kurzů akcií pomocí statistických metod, mezi které patří regresní analýza a analýza časových řad. Využitím klouzavých průměrů, jako technických indikátorů v technické analýze ...
 • Volba optimálního portfolia cenných papírů jakožto investiční hlavolam 

  Bradová, Klára
  Teorie portfolia je mikroekonomická disciplína zabývající se zkoumáním kapitálových trhů a aktiv, která se na nich obchodují. Tato diplomová práce je zaměřena na volbu optimálního portfolia cenných papírů, konkrétně akcií. ...