Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh metodiky řešení elektronického zabezpečeni objektu 

    Malý, Luděk
    Diplomová práce se zabývá metodikou návrhu elektronické zabezpečovací signalizace. Je popsán způsob návrhu elektronické zabezpečovací signalizace dle platných norem a předpisů. Na jejich základě je navržen způsob algoritmizování ...