Now showing items 1-6 of 6

 • Návrh bezpečnostní politiky IS/IT podniku. 

  Kuliš, Ota
  Tato bakalářská práce analyzuje problematiku bezpečnosti IS/IT v reálném prostředí středně velké české firmy a navrhuje řešení problematiky a jeho praktickou implementaci. Vzhledem k rozsahu problematiky bezpečnosti je ...
 • Návrh implementace systému řízení informační bezpečnosti 

  Gergelová, Jana
  Bakalářská práce se zabývá analýzou současného stavu informační bezpečnosti společnosti Papouch s.r.o. Na základě zjištěných skutečností obsahuje návrh změny v zabezpečení informací firmy pomocí systému řízení informační ...
 • Návrh systémového řízení inteligentního domu a jeho zabezpečení 

  Valentová, Kateřina
  Tato diplomová práce se věnuje návrhu systémového řízení inteligentního domu, s důrazem kladeným na celkové zabezpečení systému z hlediska informační, síťové i fyzické bezpečnosti. Návrh je vytvořen a základě požadavků ...
 • Řízení bezpečnosti inteligentní domácnosti 

  Valičková, Monika
  Tato diplomová práce se zaměřuje na zvýšení zabezpečení inteligentního systému řízení domácnosti z hlediska informační, síťové a fyzické bezpečnosti. Vychází z analýzy rizik stávajícího zabezpečení a konzultací s majitelem ...
 • Zavádění řízení informační bezpečnosti ve zdravotnickém zařízení 

  Procingerová, Lucie
  Předkládaná diplomová práce vychází z poznatků informační bezpečnosti a jejího řízení. Práce je členěna do dvou částí. První část poskytuje teoretická východiska, definice a terminologii v souvislosti s řízením informační ...
 • Zavedení ISMS v podniku 

  Pospíchal, Jindřich
  Diplomová práce je zaměřená na návrh zavedení systému řízení bezpečnosti informací ve firmě. Obsahuje základní teoretické poznatky a pojmy z bezpečnosti informačních systémů a popisuje normy ČSN ISO/IEC řady 27000. Na ...