Now showing items 1-8 of 8

 • Analýza a návrh změn informačního systému 

  Knopp, Kamil
  Moje bakalářská práce se zabývá návrhem změn informačního systému firmy IFE-CR, a. s. Na základě analýzy navrhnu, který modul je třeba rozšířit, popřípadě navrhnu reorganizace postupu a úkonu v informačním systému.
 • Návrh informačního systému 

  Ružička, Silvestr
  Moja diplomová práca sa zaoberá návrhom informačného systému spoločnosti Tower. Na základe analýzy navrhnem informačný systém, ktorý spĺňa požiadavky spoločnosti.
 • Návrh změn informačního systému firmy 

  Ružička, Silvestr
  Moja bakalárska práca sa zaoberá návrhom zmien informačného systému banky . Na základe analýzy navrhnem ktorú časť treba rozšíriť, poprípade navrhnem reorganizáciu postupov a úkonov v informačnom systéme.
 • Návrh změn informačního systému firmy Eisberg, a.s. 

  Sichler, Marek
  Moje práce se zabývá návrhem změn informačního systému firmy EISBERG, a.s. Na základě získaných informací navrhnu, který modul systému je potřeba rozšířit, popřípadě předložím návrh na reorganizaci postupu a úkonu v ...
 • Návrh změn informačního systému malé firmy 

  Lizuch, Filip
  Bakalárska práca analyzuje stav informačných systémov, ktoré používa spoločnosť iPARTNER, s.r.o. a ponúka návrhy na ich zlepšenie. Na zlepšenie sú použité metódy a analýzy, ktoré firma používa. Vypracované vylepšenia prinesú ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Krásničan, Matej
  Táto diplomová práca analyzuje stav jedného z informačných systémov v spoločnosti ALES a.s. a navrhuje možné riešenia pre jeho zlepšenie. Odporúčané riešenia by mali zefektívniť každodennú činnosť s ním a zlepšiť jeho ...
 • Výběr a implementace informačního systému pro firmu 

  Matis, Peter
  Bakalárska práca analyzuje stav informačných systémov v spoločnosti iPARTNER, s.r.o a navrhuje riešenia na ich vylepšenie za pomoci metód a analýz, ktoré sú bežne využívane samotnou spoločnosťou. Odporúčané zmeny by mali ...
 • Výběr a implementace informačního systému pro firmu 

  Černín, Ondřej
  Bakalářská práce se zaměřuje na analýzu potřeb a požadavků konkrétní firmy na informační systém, jeho výběr a implementaci. Po zpracování údajů z analýzy bude mým úkolem vybrat nejlépe odpovídající řešení a dále ho upravit ...