Now showing items 1-6 of 6

 • Design Better Content Development Process for SCAP Standards 

  Beňas, Petr
  Cílem této práce je nastudovat a zjednodušeně popsat standardy SCAP používané pro standardizované předávání informací o zranitelnostech a dalších dat souvisejících s informační bezpečností, se zaměřením na formáty XCCDF a ...
 • Nástroj pro tvorbu definic OVAL v projektu OpenSCAP 

  Černý, Jan
  Tato práce se zabývá standardem SCAP používaným v oblasti počítačové bezpečnosti a popisuje jeho svobodnou implementaci OpenSCAP. V textu je analyzován jazyk OVAL sloužící pro popis zraniteností a bezpečné konfigurace ...
 • Návrh bezpečnostní politiky české pobočky nadnárodní společnosti 

  Filip, Tomáš
  Bezpečnostní politika se zabývá procesy podnikové bezpečnosti v zájmu chránění aktiv bez ohledu na velikost pobočky. V dnešní době je podnik vystaven mnohým hrozbám a rizikům, kterým musí čelit tak, aby nebyl ohrožen jeho ...
 • Návrh bezpečnostní politiky IS/IT podniku. 

  Kuliš, Ota
  Tato bakalářská práce analyzuje problematiku bezpečnosti IS/IT v reálném prostředí středně velké české firmy a navrhuje řešení problematiky a jeho praktickou implementaci. Vzhledem k rozsahu problematiky bezpečnosti je ...
 • Návrh doporučených postupů pro zajištění informační bezpečnosti v malých zdravotnických zařízeních 

  Fábryová, Bianka
  Cieľom tejto práce je návrh odporúčaných postupov informačnej bezpečnosti so zameraním na malé zdravotnícke zariadenia a ochranu dát pacientov. Úvodná časť práce sa sústredí na zhrnutie teoretických východísk z oblasti ...
 • Zabezpečení a ochrana dat ve firmě 

  Navrátilová, Ludmila
  Tato práce se zabývá zabezpečením a ochranou dat ve velké společnosti. Popisuje současný stav ve firmě. Na základě zjištěných skutečností obsahuje možné návrhy bezpečnosti informačního systému firmy a zálohování.