Now showing items 1-7 of 7

 • Bytový dům - vytápění 

  Konečný, Ladislav
  Cílem bakalářské práce na téma „Bytový dům - vytápění“ je správné navrhnutí vytápění a funkčnost. Objekt má dvě samostatná patra. Je zde navržen dvouokruhový systém s napojením na otopná tělesa.
 • Implementace bezpečnostních systémů v praxi 

  Havlíček, David
  Cílem bakalářské práce je provést bezpečnostní analýzu podniku, zhodnotit současný stav, vytvořit nejvhodnější návrh řešení, provést rozpočet a seznámit investora s výsledkem, po schválení návrhu investorem bude provedena ...
 • Přístupové a zabezpečovací systémy v automatizaci budov 

  Troják, Pavel
  Tato práce se zabývá problematikou automatizace budov, uvádí možnosti automatizace v dnešních inteligentních budovách. Podrobněji je zde řešena problematika automatizace budov u zabezpečovacích a přístupových systémů. Práce ...
 • Trendy v bezpečnostních systémech robotizovaných pracovišť 

  Zagorská, Kateřina
  Bakalářská práce je zaměřena na problematiku bezpečnosti robotizovaných pracovišť. Cílem bylo seznámit se s platnou legislativou a určitými normami, které jsou potřebné pro vhodnou konstrukci a zacházení se stroji. Dále ...
 • Vyhodnocování chování zařízení na bezpečnostních systémech Jaderné elektrárny Temelín při přechodu z nominálního napájení na nouzový zdroj 

  Holeš, David
  Tato bakalářská práce obsahuje popis blokové vlastní spotřeby na jaderné elektrárně Temelín. Dále jaké jsou zdroje vlastní spotřeby, kde je popsán dieselgenerátor a jeho automatika postupného spouštění. Na konci jsou popsány ...
 • Vytápění administrativní budovy a skladu 

  Komínek, Petr
  Projekt řeší vytápění administrativní budovy a skladovací haly v Brně. Objekt má 3 nadzemní podlaží a skladovací halu. Objekt je vytápěn deskovými a trubkovými otopnými tělesy v administrativní části. Zdroj tepla pro ...
 • Zabezpečovací zařízení pro regionální tratě 

  Pitřík, Martin
  Tato práce popisuje návrh, realizaci a testování zabezpečovacího zařízení pro regionální tratě. V rámci práce je navrhnut a realizován hardware a jeho firmware, komunikační rozhraní a obslužný software. Návrh je zaměřen ...