Now showing items 1-2 of 2

  • Automatická segmentace dat EEG 

    Krupka, Ondřej
    Tato bakalářská práce se zabývá EEG signálem, jeho vlastnostmi, použití a způsoby zpracování. Prvním úkolem je seznámení s různými metodami automatické segmentace dat EEG signálu. Dále je předmětem realizace některých metod ...
  • Segmentace EEG signálů 

    Nečadová, Anežka
    Předmětem této bakalářské práce je seznámení se signálem EEG. Jsou zde rozebrány jeho vlastnosti, použití a způsoby zpracování. Hlavní část se zabývá segmentací EEG signálu. Dvě metody segmentace jsou realizovány v programu ...