Now showing items 1-1 of 1

  • Segmentace cévního řečiště v celotělových MRI datech 

    Guricová, Karolína
    Práce popisuje anatomii a vlastnosti cévního eit s charakteristickými znaky, na kterých je zaloena jeho segmentace. Nejprve jsou uvedeny metody segmentace 3D CT a MRI sken. Více detailn jsou popsány základy segmentace ...