Now showing items 1-2 of 2

  • Optimalizace výroby litinových odlitků za účelem snížení výskytu vad 

    Blaha, Marek
    Předložená diplomová práce se zabývá vadami odlitků z litin a možnostmi optimalizace výrobní technologie za účelem snížení objemu neshodných výrobků. Teoretická část je zaměřena na poznatky, které se týkají litin, její ...
  • Reoxidační pochody v ocelích 

    Kotásek, Petr
    Práce se zabývá vývojem a ověřením metodiky sběru dat, která je následně použita při výzkumu reoxidačních pochodů v ocelových odlitcích. K posouzení míry reoxidace byla měřena aktivita kyslíku v peci, pánvi a ve formě. ...