Now showing items 1-6 of 6

 • Bezsynchronní převodovky motorových vozidel 

  Červenka, Filip
  Tématem této bakalářské práce jsou bezsynchronní převodovky motorových vozidel. Práce je zaměřena na základní výpočtové vztahy užívané při návrhu převodovek, rozdělení převodovek, popis bezsynchronních převodovek včetně ...
 • Soutěžní automobily skupiny R 

  Černý, Filip
  V této bakalářské práci je zpracován technický přehled závodních automobilů nové skupiny R. Tato skupina je primárně určena pro závodní soutěže v rally, pořádané mezinárodní automobilovou federací FIA. Je zde popsáno ...
 • Soutěžní automobily třídy Super 1600 

  Veselka, Michal
  Bakalářská práce obsahuje přehled a popis jednotlivých konstrukčních celků vozů kategorie Super 1600, které byly určeny primárně pro účast v šampionátu JWRC, a porovnává techniku soutěžních a sériových automobilů. Dále ...
 • Sportovní úprava řazení sériového osobního automobilu 

  Schoula, Šimon
  Tato bakalářská práce je zaměřena na konstrukční návrh mechanismu sekvenčního řazení pro sériový automobil Mazda 323F. V první části práce je provedena rešerše současného stavu poznání. V druhé části je detailní rozbor ...
 • Vozy specifikace WRC 

  Urban, Jiří
  V této bakalářské práci jsou uvedeny a stručně popsány nejdůležitější funkční části sportovního vozu specifikace WRC z hlediska konstrukčních řešení, zvláštností a odlišností od sériově vyráběného automobilu. Ten je primárně ...
 • Vývoj podvozků a motorů vozů kategorie WRC 

  Horák, Aleš
  Bakalářská práce vypracovaná v rámci bakalářského studia oboru B2341 se zabývá problematikou sportovních vozů určených na automobilové soutěže rally. Postupně je zde popsán podvozek a motor soutěžních speciálů WRC. U každého ...