Now showing items 1-1 of 1

  • Převodovky automobilů 

    Glatter, Willi
    Tato práce je kompilacního charakteru a uvádí prehled používaných prevodovek automobilu a jejich moderní vývojové trendy. Nejprve jsem se zabýval manuálními stupnovými prevodovkami, prevodovkami razenými pod zatížením a ...