Now showing items 1-20 of 22

 • Ako bysme mohli googliť efektivnejšie ? 

  Kolesárová, Lucia
  Google v súčasnosti poskytuje takmer všetky typy informácií podobným spôsobom - užívateľovi ponúka zoznam web stránok. Ale Každá informácia potrebuje iný spôsob sprostredkovania. Iný spôsob vizualizácie. Preto som sa ...
 • Aplikace fuzzy logiky při hodnocení dodavatelů firmy 

  Adamec, Václav
  Diplomová práce se zabývá využitím moderních metod analýz a modelování pro výběr optimálního dodavatele. V práci je využito teorie fuzzy logiky. Základem práce je vytvoření nástroje, který pomůže vybrat nejvhodnějšího ...
 • Aplikace fuzzy logiky při hodnocení dodavatelů stavebních prací 

  Ondřejíková, Zuzana
  Diplomová práce se zabývá využitím moderních metod analýz a modelování pro výběr optimálního dodavatele. V práci je konkrétně využito teorie fuzzy logiky. Cílem práce je vytvoření nástroje, který pomůže firmě vybrat ...
 • The Effects of CMA-ES Style Selection and Restart Criteria on DE 

  Wineberg, Mark; Opawale, Samuel (Institute of Automation and Computer Science, Brno University of Technology, 2018-06-01)
  Over the years, a lot of research has gone into the creation of different mutation operators and adaptive parameters for differential evolution (DE). However, the literature is fairly quiet about automatically setting ...
 • Genetické algoritmy – Multi-core CPU implementace 

  Studnička, Vladimír
  Cílem diplomové práce je vytvořit co možná nejuniverzálnější knihovnu pro genetické algoritmy v jazyce C++, s určitým počtem implementovaných univerzálních operátorů a následně vytvořenou knihovnu otestovat na příkladech. ...
 • Genetické programování - Java implementace 

  Tomaštík, Marek
  Tato diplomová práce má za cíl vytvoření programové aplikace v jazyce Java, dále využitelné v oblasti automatického generování modelů, speciálně v úlohách tzv. symbolické regrese. Práce zahrnuje stručný popis genetického ...
 • Increasing Population (μ + λ)-CMA-ES with Centre and Elitism (IPOP!+) 

  Wineberg, Mark; Opawale, Samuel (Institute of Automation and Computer Science, Brno University of Technology, 2018-06-01)
  Elitism has previously been introduced to the CMA-ES family of algorithms, where the “’,’ selection operator is replaced by the “+” selection operator. Here we investigate in detailed the addition of elitism to IPOP. ...
 • Metody detekce selekce v DNA sekvencích 

  Procházka, Ondřej
  Tématem diplomové práce jsou metody detekce selekce v DNA sekvencích. V úvodu se popíše molekulární evoluce. Uvedeme, čím je způsobena a jak se projevuje. Dále budou popsány genové mutace a mechanismy šíření a fixace. ...
 • Nový transportní letoun pro AČR 

  Mácha, Petr
  Úkolem této bakalářské práce je výběr nového transportního letounu pro Armádu České republiky. V úvodu je charakterizován současný stav flotily transportních letounů a příčiny její obnovy. Součástí práce je výčet požadavků, ...
 • Optimalizace náborových procesů a adaptace zaměstnanců ve vybrané společnosti 

  Hauk, Patrik
  Diplomová práce se zabývá řízením lidských zdrojů ve zvoleném nemocničním zařízení. Cílem práce je předložení návrhů na zefektivnění a optimalizaci náborových procesů v organizaci a následné adaptace nových zaměstnanců. ...
 • Pokročilý editor 3D scény 

  Bišof, Martin
  Tato práce popisuje důležité etapy při vývoji aplikace na editaci 3D scény. Jde o nástroj, který umožňuje vizualizaci objektů a modelování grafu scény. Úvod dokumentu je věnován teoretickému rozboru, který se zabývá nejprve ...
 • Právní a daňové aspekty vytváření lidských zdrojů v podniku - srovnání ČR a Anglie 

  Valentová, Petra
  Hlavním cílem této bakalářské práce je analyzovat současnou situaci související s právními a některými daňovými aspekty vytváření lidských zdrojů v podniku v kontextu českého a anglického právního prostředí. Pojem „lidských ...
 • Přijímání, získávání a výběr zaměstnanců ve vybraném podniku 

  Blahová, Veronika
  Předmětem této diplomové práce je získávání, výběr a přijímání nových zaměstnanců ve vybrané společnosti. První část se zaměřuje na popis teoretických poznatků získaných z odborné literatury. Jsou zde definovány pojmy, ...
 • Rozpoznání paralingvistických signálů v řečovém projevu 

  Mašek, Jan
  Tento dokument popisuje tři metody pro klasifikaci paralingvistických výrazů jako smích a pláč z každodenních rozhovorů analýzou zvukového signálu. Pro tento účel byla vytvořena databáze nahrávek. Protože se dnes často ...
 • Řízení procesu náboru, výběru a pracovní adaptace zaměstnanců ve společnosti Zentiva,k.s. 

  Pokorný, Michal
  Tato diplomová práce pojednává o řízení procesu náboru, výběru a adaptace zaměstnanců ve farmaceutické společnosti Zentiva. Cílem práce je na základě teoretických východisek a získaných informací o společnosti navrhnout ...
 • Řízení procesu náboru, výběru a pracovní adaptace zaměstnanců ve vybrané společnosti 

  Bednář, Jan
  Tato diplomová práce pojednává o řízení procesu náboru, výběru a adaptace zaměstnanců ve společnosti DixonsCarphone. Cílem práce je na základě teoretických východisek a získaných informací o společnosti navrhnout zlepšující ...
 • Využití znalostních systémů a bází pro výběr a hodnocení domovních elektroinstalací 

  Haluza, Miroslav
  Předkládaná práce se zabývá problematikou využití sofistikovaných metod výběru technického i ekonomického řešení elektroinstalace nejenom na základě ceny, ale také na základě mnoha dalších kritérií jako jsou například ...
 • Výběr a implementace informačního systému 

  Chmelka, Tomáš
  Tato diplomová práce byla zpracována pro rychle rostoucí IT společnost a zabývá se výběrem a zavedením informačních systémů. Z počátku jsou uvedena teoretická východiska, která se vztahují k tématu práce. Následně je zvolená ...
 • Výběr a implementace informačního systému 

  Veselík, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá posouzením stávajícího informačního systému a následně alternativním výběrem a implementací nového informačního systému ve vybrané společnosti. První část diplomové práce je zaměřena na ...
 • Výběr a implementace informačního systému pro firmu 

  Šejna, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a následnou implementací informačního systému pro vybranou společnost. Zákaznická společnost si specifikuje požadavky, které jsou vstupními proměnnými pro výběr systému. Ze systému ...