Now showing items 1-13 of 13

 • Návrh Assessment centra jako účinného nástroje výběru personálu ve firmě MOSER, a.s. 

  Válková, Pavla
  Cílem diplomové práce je návrh výběrové metody assessment centre relevantní pro pozice průvodce, odborný prodavač, a pracovník infocentra obsazované ve společnosti MOSER, a.s. Pozornost je zaměřena na vymezení pojmů, ...
 • Návrh na zvýšení efektivity výběrového řízení 

  Doleželová, Kateřina
  Diplomová práce pojednává o procesu výběrového řízení a zvyšování jeho efektivity. Zabývá se zejména výběrem zaměstnanců na výrobní pozice ve společnosti Lear Corporation Czech Republic s. r. o. Obsahuje analýzu současného ...
 • Návrh strategie náboru pracovníků v Jihomoravském kraji 

  Gajdošíková, Alena
  Tato diplomová práce analyzuje trh práce v Jihomoravském kraji, problémy související s přebytkem nabídky práce nad poptávkou především v oblasti informačních technologií, problematiku zaměstnávání absolventů a cizinců. ...
 • Návrh výběrového řízení ve společnosti H&M, s.r.o. 

  Smolíková, Iveta
  Cílem bakalářské práce je analýza a návrhy doporučení v oblasti výběrového řízení zaměstnanců a jejich následná adaptace, tak aby podporovali kvalitu služeb poskytované firmou H&M s.r.o. V teoretické části práce jsou ...
 • Řízení subdodávek ve stavebním podniku 

  Horáková, Kateřina
  Tato práce popisuje řízení subdodávek ve stavebním podniku. V teoretické části se zabývá tato práce výkladem termínů projektové řízení a organizace projektu. Následuje praktická část, kde je představena stavební firma a ...
 • Řízení subdodávek ve stavebním podniku 

  Bartoš, Miroslav
  Tématem této bakalářské práce je popis řízení subdodávek ve stavebním podniku. Práce pohlíží na daný problém z pohledu zadavatele ale i samotného subdodavatele. Text je dělen na teoretickou část, vysvětlující dané pojmy a ...
 • Šéftrenér AC Moravská Slavia Brno 

  Ambrosová, Aneta
  Bakalářská práce pojednává o otázce zařazení služeb šéftrenéra do chodu atletického klubu Moravská Slavia Brno. Analýzy současné situace v klubu, které jsou v ní použity, se zaměřují především na stav a podmínky tréninku ...
 • Výběr ekonomického informačního systému 

  Zoubková, Markéta
  V bakalářské práci " Výběr ekonomického informačního systému" si v teoretické části představíme legislativní prostředí a prostředí informačního systému. V praktické části vytvoříme metodiku prodeje informačního systému K2, ...
 • Výběr informačního systému 

  Plojhar, Jan
  Bakalářská práce se zaměřuje na nalezení nejlépe vyhovujícího informačního systému pro konkrétní výrobní podnik. V teoretické části bakalářské práce jsou vymezeny základní pojmy týkající se tématu a popsána metodologie ...
 • Výběr zaměstnanců a proces adaptace ve vybrané společnosti 

  Fialová, Pavla
  Diplomová práce je zaměřena na výběr zaměstnanců a proces adaptace ve vybrané společnosti. V teoretické části jsou vysvětleny činnosti související s výběrem a adaptací zaměstnanců. Prostřednictvím analýzy současného stavu ...
 • Výběr zaměstnanců ve vybraném podniku 

  Kovácsová, Aneta
  Diplomová práce se zabývá výběrem zaměstnanců ve vybraném podniku. V teoretické části jsou vysvětleny metody získávání pracovníků a základní pojmy spojené s touto problematikou. Praktická část obsahuje popis společnosti, ...
 • Vývoj personálního managementu ve firmě NSP 

  Vyshnevska, Olha
  Tato diplomová práce se zabývá personálním managementem v ukrajinské pobočce americké společnosti Nature’s Sunshine Products (NSP). Analyzuje její současný stav a obsahuje návrhy v oblasti rozvoje personálního managementu, ...
 • Zefektivnění výběrového řízení ve společnosti PRG-Schultz ČR, s.r.o. 

  Mácová, Romana
  Cílem práce je analýza a návrh doporučení v oblasti výběrového řízení zaměstnanců tak, aby podporovali kvalitu služeb poskytovaných firmou PRG-Schultz ČR, s.r.o. Teoretická část obsahuje přehled a zpracování příslušných ...