Now showing items 1-2 of 2

  • Analýza vlivu tepelných jevů na termofotovoltaický systém 

    Kolář, Jakub
    Tato diplomová práce se zaměřuje na popis konkrétních obnovitelných zdrojů ve formě termofotovoltaických článků využívajících selektivní radiátory s mikro/nano strukturami. Práce se zabývá uvedením do problematiky obnovitelných ...
  • Využití laserových procesů při výrobě solárních článků 

    Grob, Filip
    V této práci jsme se zaměřili na použití daného laseru při výrobě solárních článků. V první části Bakalářské práce jsou obecně a teoreticky zpracovány poznatky v oboru fotovolaiky a aplikacích laserů. V druhé části práce, ...