Now showing items 1-1 of 1

  • Optimalizace daňové zátěže vybrané fyzické osoby 

    Štefka, Vojtěch
    Bakalářská práce je zaměřena na zdanění vybrané fyzické osoby a daňovou optimalizaci příjmů. V teoretické části jsou obsaženy základní definice potřebné pro část praktickou. Cílem je vypočítat výslednou daňovou povinnost ...