Now showing items 1-8 of 8

 • Architektonické betony 

  Novosad, Petr
  Ve vývoji betonových konstrukcí a jejich povrchových úprav se hledají stále nové cesty, jak zvýraznit estetickou hodnotu betonu. V možnostech tvarů, struktur a barev představuje architektonický beton v rukou architekta a ...
 • Hodnocení účinku krystalizačních přísad na trvanlivost cementových kompozitů 

  Roubal, David
  Bakalářská práce se zabývá studiem krystalizačních materiálů a jejich vlivu na trvanlivost betonu. V teoretické části práce jsou podrobně rozebrány charakteristiky krystalizačních materiálů, včetně jejich rozdělení a způsobu ...
 • Reologie v technologii anorganických materiálů 

  Wirthová, Michaela
  Disertační práce se zabývá studiem reologického chování materiálů na bázi cementu. Úvodní část obsahuje teoretické poznatky týkající se reologie a zkoumaných materiálů (cement, samozhutnitelný beton, superplastifikátory). ...
 • Studium vlastností betonu s rozptýlenou výztuží, určeného pro výrobu betonových vejčitých trub 

  Šťastný, Antonín
  Tato diplomová práce se zabývá vlastnostmi betonu s rozptýlenou výztuží, určeného pro výrobu betonových vejčitých trub. Důraz je kladen zejména na použití různých druhů rozptýlené výztuže. Teoretická část je rozdělena do ...
 • Studium vlivu granulometrie jemných částic na fyzikálně-mechanické vlastnosti betonů 

  Louda, Pavel
  V teoretické části práce jsou popsány vlastnosti jemnozrnných příměsí a způsoby, jakými tyto příměsi modifikují cementový tmel a vlastnosti betonu. Dále jsou zde popsány způsoby, jak lze sestavovat křivky zrnitostí v rozmezí ...
 • Technologie průsvitných architektonických betonů 

  Adámková, Aneta
  Bakalářská práce se zabývá problematikou průsvitných betonů. Cílem byl návrh postupu výroby průsvitného betonu. Teoretická část byla sestavena ze zahraničních poznatků, které vedli k posouzení dostupnosti a ceny optických ...
 • Vliv typu rozptýlené výztuže na chování betonových desek 

  Wünsche, Dominik
  Bakalářská práce se zabývá problematikou betonu, konkrétně samozhutnitelného betonu, vláknobetonu a jiných druhů používaných betonů. Práce se skládá ze dvou částí, a to teoretické, která se bude zabývat vlastnostmi uvedených ...
 • Vliv vlhkosti lehkého kameniva na vlastnosti betonu 

  Pešek, Lukáš
  Práce se zabývá sledováním vlivu vlhkosti lehkého kameniva na vlastnosti ztvrdlého betonu. V rámci experimentu byla odzkoušena zkušební tělesa ze dvou různých lehkých betonů, a dvou různých vstupních vlhkostních stavů ...