Now showing items 1-11 of 11

 • Analýza daňového dopadu Švarc systému 

  Paulová, Alžběta
  Cílem této bakalářské práce je analyzovat současnou legislativu v oblasti nelegálního zaměstnávání, především nelegálního zaměstnávání živnostníků v tzv. švarcsystému. Dále pak vytvořit modelové situace, na kterých bude ...
 • Analýza daňového dopadu švarc systému 

  Rosenberg, Milan
  Bakalářská práce se zaměřuje na daňový dopad tzv. švarc systému. Zabývá se především rozdíly ve zdanění a odvodů pojistného mezi zaměstnancem a osobou samostatně výdělečně činnou. Výsledkem práce bude návrh, podle kterého ...
 • Komparace daňového dopadu nelegálního zaměstnávání živnostníků v České republice a na Slovensku 

  Mnichová, Simona
  Bakalárska práca je zameraná na charakteristiku nelegálnej práce a jej daňový dopad v Českej republike a na Slovensku. Porovnávať bude mieru zdanenia a odvodov poistného medzi samostatne zárobkovo činnou osobou a zamestnancom ...
 • Komparace zdaňování příjmů fyzických osob v České republice a Irské republice 

  Obertíková, Sandra
  Bakalářská práce se zaměřuje na komparaci daní z příjmů fyzických osob v České a Irské republice. Práce rozebírá problematiku zdaňování osob samostatně výdělečně činných a průběh jejich zdanění na příkladech. Dále jsou do ...
 • Optimalizace a analýza zdanění studenta podnikatele 

  Krejčí, Petr
  Předmětem této práce je analýza a následná optimalizace zdanění podnikajícího studenta v České republice. Teoretická část je věnována informacím o podnikání formou osoby samostatně výdělečně činné, sociálnímu a zdravotnímu ...
 • Podnikatelský plán na založení tetovacího studia 

  Koláčková, Jana
  Bakalářská práce je zaměřena na vypracování podnikatelského plánu pro založení tetovacího studia. Je rozdělena do tří částí, které jsou vzájemně provázané. Teoretická část vymezuje základní pojmy vybraného tématu. Analytická ...
 • Podnikatelský plán založení kavárenského podniku 

  Malinová, Michaela
  Bakalářská práce obsahuje návrh na založení podnikatelského subjektu operujícího v oblasti služeb, konkrétně kavárny. Teoretická část shrnuje základní pojmy a zákonné požadavky pro realizaci daného podnikatelského plánu. ...
 • Podnikatelský plán založení tanečního studia 

  Šmahelová, Nina
  Tato bakalářská práce se zabývá vytvořením podnikatelského plánu na založení tanečního studia. Je rozdělena do tří částí. První, teoretická část, vymezuje základní pojmy, které je nutné znát pro celkové pochopení daného ...
 • Podnikatelský plán založení výtvarného ateliéru 

  Genaeva, Evgeniya
  Bakalářská práce se zabývá vytvořením reálného podnikatelského plánu pro založení výtvarného ateliéru. Je rozdělena do tří částí. Teoretická část vymezuje základní pojmy, které jsou nezbytné pro celkové pochopení daného ...
 • Rozhodování o volbě formy podnikání 

  Irein, Vítězslav
  Diplomová práce se zaměřuje na rozhodovací proces při výběru formy podnikání. Nachází a popisuje jednotlivá kritéria, která by měla být posuzována při tomto výběru. Na modelové situaci tato kritéria dále srovnává a hodnotí ...
 • Volba optimální právní formy podnikání 

  Leichmanová, Iveta
  Bakalářská práce se zabývá volbou optimální právní formy podnikání pro konkrétní podnikatelský subjekt. Specifikuje jednotlivá hodnotící kritéria, která by měla být zohledněna při výběru nejvhodnější formy podnikání. Tyto ...