Now showing items 1-7 of 7

 • Návrh realizace technologie součásti "DC-štít" v typových variantách u malé firmy 

  Komínek, Jiří
  Návrh technologie výroby součástí „DC-štít“ skládající se z bloku A a bloku B, definice úkolů pro TPV. Specifikace materiálu, výroby a kontroly polotovaru. Stanovení základen, technologii obrábění a řezných materiálů. ...
 • Návrh technologie vícedrážkové řemenice 

  Šťastný, Daniel
  Práce zpracovává technologii výroby vícedrážkové řemenice z dvou různých polotovarů. Zhodnocuje technologičnost konstrukce, volbu polotovarů a jejich materiálů, volbu nástrojů a strojů pro jednotlivé operace s ohledem na ...
 • Návrh technologie výroby vícedrážkové řemenice. 

  Řetický, Karel
  Řešení technologie výroby vícedrážkové řemenice v možných výrobních variantách, které přichází v úvahu z důvodu závislosti výroby na tvaru polotovaru, konstrukčních požadavcích, technologičnosti součásti a vlivu upínání/přepínání ...
 • Řešení technologie pro kusovou výrobu vícedrážkové řemenice. 

  Říčan, Daniel
  Řešení technologií pro kusovou výrobu vícedrážkové řemenice, které lze uplatnit při výrobě s ohledem na, technologičnost konstrukce, druhu polotovaru a funkčnosti součásti. Volba nástrojů a strojů pro jednotlivé operace, ...
 • Sestavení technologického procesu obsahujícího CNC stroj 

  Baklík, Lukáš
  Bakalářská práce se zabývá výrobou rotační součásti (předlohová hřídel). V první části je volen vhodný polotovar pro zadanou součást, následuje přiřazení výrobních strojů a volba vhodných nástrojů. Je zpracován technologický ...
 • Technologický postup výroby průtokové koncovky 

  Benda, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá vytvořením technologického postupu výroby průtokové koncovky pro firmu EXCALIBUR ARMY spol. s r.o. První část práce je zaměřena na konstrukční a technologický rozbor součásti. V praktické ...
 • Vyrobení vzorku součásti na CNC stroji 

  Smolík, Adam
  Bakalářská práce se zabývá výrobou ukázkového výrobku (středicí kus). V první části je konstrukčně-technologický rozbor součásti, následuje popis vybraného CNC stoje, volba nářadí a procesní kapaliny. V další části následuje ...