Now showing items 1-2 of 2

  • Dům u kapličky 

    Nečas, Ondřej
    Cílem práce byl návrh novostavby polyfunkčního domu v katastrálním území Brno- Židenice. Na dané téma byla v předmětu AG32 zpracována studie, ze které bylo dále vycházeno. Budova se nachází na nároží ulic Nezamyslove a ...
  • Studentský dům na Starém Brně 

    Burešová, Jana
    Koncept: vytvoření nové " KLIDNÉ ULICE" konkurující ulici Křížové( ruch, množství aut), vytvoření nových veřejných a poloveřejných prostorů plných barev, zeleně a ploch odpočinku.