Now showing items 1-2 of 2

  • Bytový dům s provozovnou 

    Mikošek, Marek
    V diplomové práci vypracovávám projektovou dokumentaci k novostavbě bytového domu s provozovnou. Objekt je třípodlažní. V 1NP je umístěna prodejna a garáže, ve 2NP a 3NP byty. Stavba je navržena jako monolitický železobetonový ...
  • Smuteční síň v Jevišovce - hrubá vrchní stavba 

    Štěrba, Martin
    Cílem této bakalářské práce je řešení technologické etapy hrubé vrchní stavby smuteční síně v obci Jevišovka. Obsahem práce je technická zpráva technologické etapy hrubé vrchní stavby, řešení dopravních tras a jejich ...