Now showing items 1-15 of 15

 • Bydlení+ 

  Malínková, Markéta
  Využití vesnickosti Husovic jako výhodu. Malé měřítko husovických domků proti sedmi patrovým blokům, staré téměř zapomenuté opravny proti globálním kavárnám, tramvaj proti autu, historická identita proti sterilitě...
 • Design mobilního telefonu pro seniory 

  Čapák, Přemysl
  Předmětem této bakalářská práce je návrh mobilního telefonu pro seniory. Jejím cílem je analýza problému po stránce vývojové, technické a designové. Především se pak zabývá vlastním návrhem od variantních řešení po finální ...
 • Design tyčového mixéru 

  Kalenský, Ondřej
  Tato bakalářská práce se zabývá designem tyčového mixéru. Hlavní problémy, které řeší, jsou zohlednění specifických požadavků zrakově postižených aseniorů, přirozené ajasné ovládání přístroje avíce možností úchopu. Práce ...
 • Evakuace osob s omezenou schopností pohybu z velkých rezidenčních zařízení sociální péče 

  Marek, Milan
  Bakalářská práce řeší v úvodní části evakuaci osob komplexněji, především její začlenění v platných právních normách ČR, kategorizaci mimořádných událostí a možnosti dělení evakuace. Následně práce přechází do řešení ...
 • Jízdní kolo pro seniory a městský provoz 

  Pykal, Vojtěch
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou jízdních kol pro seniory a městský provoz se zřetelem na přídavný elektrický pohon. Úvodní část se zabývá vlivem pohybu na lidské zdraví. Dále vývojovou a technickou analýzou ...
 • Penzion pro seniory 

  Voráč, Roman
  Obsahem této diplomové práce je návrh dispozičního a stavebního řešení objektu „PENZION PRO SENIORY“. Jedná se o rozlehlý objekt, jehož jižní křídlo je jednopodlažní s podsklepením, centrální objekt je dvoupodlažní bez ...
 • Penzion pro seniory 

  Nykodým, Petr
  Předmětem diplomové práce je vypracování projektové dokumentace objektu penzionu pro seniory s doplněním o specializaci z oboru vzduchotechnika. Stavba se nachází v západní části města Bystřice nad Pernštejnem a je situována ...
 • Podnikatelský plán pro založení nové firmy 

  Francúzová, Andrea
  Tato práce je zaměřena na tvorbu podnikatelského plánu pro založení nové společnosti nabízející služby seniorům a současně pracovní uplatnění studentům. Analýzy vnějšího a oborového prostředí spolu s průzkumem trhu tvoří ...
 • Rehabilitace prostoru bývalých Jaselských kasáren v Brně 

  Křivinková, Tereza
  Urbanistické řešení zástavby v areálu bývalých Jaselských kasáren v Brně vychází ze snahy o vytvoření město tvorné struktury, která bude zároveň propustná a umožní volný pohyb obyvatel územím. Lokalita má výborné napojení ...
 • Řidič senior jako riziková osobnost 

  Sedlák, Emil
  Cílem této diplomové práce je posouzení současného stavu rizikových faktorů u osob starších 65 let v oblasti dopravy. Teoretická část obsahuje poznatky z literárních zdrojů v oblasti dopravní psychologie, zaměřuje se na ...
 • Senior cohousing 

  Výtisková, Jana
  Senior cohousnig je situován v Moravskoslezském kraji města Orlová a je řešen jako areál. Jedná se o novou formu bydlení pro seniory na území České republiky. Volně se dá přeložit jako „blízké sousedské bydlení pro seniory“. ...
 • Senior park 

  Kokolia, Jakub
  V diplomové práci je zpracován projekt pro realizaci novostavby domovu pro seniory a osoby s omezenou schopností pohybu a orientace – Senior parku. Objekt je rozdělen na několik částí: na hlavní budovu se zázemím a na ...
 • Senioři v centrech měst: Komunitní zahrady v centrech městských metropolí 

  Látalová, Lucie (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2012)
  Senioři jsou umisťováni do zařízení, často situovaných mimo centrum města, bez jakýchkoli vztahů na něj a na sociální život, který se ve městě odvíjí. Nový domov by měl nabídnout svým obyvatelům především možnost vytvoření ...
 • Terénní čtyřkolový motocykl pro seniory 

  Mihálik, Boris
  Táto diplomová práca sa zaoberá návrhom konštrukcie a realizáciou výroby funkčnej vzorky terénneho štvorkolesového vozidla pre seniorov. Prvá časť práce pozostáva z rešerše súčasných komerčných vozidiel pre seniorov, ako ...
 • Velký dům pro malé město 

  Krejčířová, Zuzana
  Předmětem diplomové práce je konverze a rozšíření bývalého učiliště průmyslové střední školy nábytkářské v Rousínově a jeho rozšíření o bydlení pro seniory. Objekty učiliště byly postaveny v 70. letech 20. století a dnes ...