Now showing items 1-20 of 33

 • Akvizice a předzpracování MRI obrazových sekvencí pro klinické perfusní zobrazování 

  Krchňavý, Jan
  Tato diplomová práce popisuje teorii pro statické a dynamické magneto-rezonanční zobrazování s použitím kontrastní látky ovlivňující relaxační dobu T1. Jsou popsány dostupné akviziční metody v určeném nemocničním zařízení ...
 • Analýza citlivostí v soustavách s rozprostřenými parametry 

  Kapusta, Ján
  Cielom bakalárskej práce bolo zoznámiť sa s modifikovanou metódou uzlových napätí a jej aplikáciou pre riešenie sústav s rozprestrenými parametrami. Realizovať výpočet citlivostí obvodových veličín na zmenu primárnych ...
 • Analýza nejistot při výpočtu zbytkových napětí 

  Dubravec, Kristián
  Práca sa zaoberá analýzou neistôt pri výpočte zvyškových napätí, ktoré sú po hĺbke homogénne a merané metódou vŕtania otvoru. Stochastický prístup je vysvetlený na modeloch nosníkov. Nachádza sa tu teória zvyškových napätí. ...
 • Automatická detekce grafoelementů v signálu EEG 

  Jančová, Ivana
  Tato práce se zabývá analýzou EEG, konkrétně detekcí grafoelementů. Cílem práce je popis metod vhodných k detekci grafoelementů a realizace dvou metod v programu MATLAB. V první části práce jsou popsány normální rytmy, ...
 • Automatická klasifikace spánkových fází z polysomnografických dat 

  Kříženecká, Tereza
  Tato diplomová práce se zabývá automatickou klasifikací polysomnografických záznamů, která je založená na analýze parametrů v časové a frekvenční oblasti. Parametry jsou počítány z 30s úseků EEG, EMG a EOG signálů snímaných ...
 • Biometrie otisku prstu 

  Smékal, Ondřej
  Algoritmy sloužící pro identifikaci a verifikaci osob pomocí rozpoznávání otisků prstů jsou již dlouhodobě rozšířeny a využívány ve forenzních aplikacích i v soukromém sektoru. Cílem této práce je seznámení se s různými ...
 • Citlivostní analýza kmitočtových filtrů s proudovými aktivními prvky 

  Kupčík, Petr
  Tato bakalářská práce se zabývá citlivostní analýzou kmitočtových filtrů s proudovými aktivními prvky. Obsahuje teorii citlivostní analýzy a citlivostní funkce. Jsou zde analyzovány dva multifunkční kmitočtové filtry druhého ...
 • Decision Making Methods and Applications in Civil Engineering 

  Antucheviciene, Jurgita; Kala, Zdeněk; Marzouk, Mohamed; Vaidogas, Egidijus R. (Hindawi, 2015-08-28)
  Articles published in this special issue prove that useful information for making construction related decisions can be obtained by methods which do not belong to a formal DM, for instance, sensitivity analysis, stochastic ...
 • Detekce komplexů QRS v signálech EKG 

  Zhorný, Lukáš
  Tato diplomová práce se zabývá detekcí komplexů QRS z elektrokardiogramů s využitím časově frekvenční analýzy. Detekční postupy jsou založeny na vlnkové a Stockwellově transformaci. V teoretické části práce jsou popsány ...
 • Detekce QRS založená na počítání průchodů nulou 

  Kašák, Pavel
  Tato práce se zaměřuje na problematiku detekce komplexu QRS. Obsahuje základní popis signálu EKG. Seznamuje s běžně používanými metodami vyhledávání komplexu QRS. Hlavní pozornost je věnována detekci založené na počítání ...
 • Inelastic Finite Element Analysis of Lateral Buckling for Beam Structures 

  Kala, Zdeněk; Valeš, Jan; Martinásek, Josef (Elsevier, 2017-02-22)
  The inelastic lateral–torsional buckling resistance of real I-beam loaded by uniform moment was the subject of parametric studies using nonlinear finite elements, covering various initial imperfections as initial axis ...
 • Investigation of pristine graphite oxide as room-temperature chemiresistive ammonia gas sensing material 

  Bannov, Alexander G.; Prášek, Jan; Jašek, Ondřej; Zajíčková, Lenka (MDPI AG, 2017-02-09)
  Graphite oxide has been investigated as a possible room-temperature chemiresistive sensor of ammonia in a gas phase. Graphite oxide was synthesized from high purity graphite using the modified Hummers method. The graphite ...
 • Každodennost 

  Rišiaňová, Zuzana
  Formou kresby v tablete ilustrujem portréty ľudí vyťahujem ich z elektronickej podoby sociálnych sietí a následne vytváram objekt v ktorom ich inštalujem na závesný vešiak v podobe kabátov.
 • Kvalitativní srovnání MEMS snímačů vibrací 

  Hasík, Stanislav
  Cílem této bakalářské práce je kvalitativní ověření parametrů MEMS snímačů vibrací s použitím kalibračních zařízení od firem SPECTRA a Brüel & Kjr. První část této práce se zabývá různými typy MEMS snímačů vibrací na ...
 • Moderní metody detekce QRS komplexů 

  Fajkus, Jiří
  Tato bakalářská se zabývá metodami, které slouží ke zpracovávání EKG signálů, konkrétně k detekci QRS komplexu. Detekce QRS komplexu je nezbytnou součástí každé analýzy EKG signálu, jelikož slouží k určení bodů v časovém ...
 • The Modified Node Voltage Method as Tool for Calculation of Network Functions and Sensitivities 

  Valsa, J. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2001-06)
  The paper deals with the well-known modified node voltage method that is generally used for formulation of system equations in universal network simulation programs. It shows very efficient ways if utilizing this type of ...
 • Multi-Objective Self-Organizing Migrating Algorithm: Sensitivity on Controlling Parameters 

  Kadlec, P.; Raida, Zbyněk; Drinovsky, J. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2013-04)
  In this paper, we investigate the sensitivity of a novel Multi-Objective Self-Organizing Migrating Algorithm (MOSOMA) on setting its control parameters. Usually, efficiency and accuracy of searching for a solution depends ...
 • Náhradní zapojení asynchronních strojů 

  Běloušek, Radim
  Přestože asynchronní motory patří mezi nejjednodušší a provozně nejspolehlivější stroje, je identifikace parametrů jejich náhradního zapojení obtížná. V této práci je řešena problematika identifikace parametrů náhradního ...
 • Návrh a analýza horních a dolních propustí druhého řádu 

  Soós, Tibor
  Předkládaná práce se zabývá problémy návrhu elektrických filtrů druhého řádu. Mělo by sloužit, jako pomůcka při navrhování horních a dolních propustí aktivních filtrů dle jednoduché metodiky.
 • Nelinearity v procesu akvizice dat u optické koherentní tomografie 

  Kadla, Jan
  Tato bakalářská práce navazuje na mou semestrální práci, poskytuje tedy popis problematiky zobrazovacího systému optické koherentní tomografie z hlediska stručného historického vývoje, konstrukčních částí a variant. Předchozí ...