Now showing items 1-13 of 13

 • Algoritmy bezsnímačového řízení pohonu se synchronním motorem 

  Mališ, Martin
  Cílem této diplomové práce je porovnání algoritmů pro bezsnímačové řízení synchronního motoru s permanentními magnety. Pozornost je zaměřena zejména na deterministické metody estimace stavů, ověření jejich dynamických ...
 • Algoritmy bezsnímačového řízení synchronního motoru s permanentními magnety 

  Veselý, Libor
  V rámci disertační práce byly řešeny algoritmy bezsnímačového řízení pro synchronní motory s permanentními magnety. Pro odhad rychlosti a polohy rotoru v oblasti vyšších otáček byl testován algoritmus založený na struktuře ...
 • Algoritmy odhadu stavových veličin elektrických pohonů 

  Herman, Ivo
  Práce se zabývá metodami odhadu stavů pro střídavé motory a podmínkami odhadu těchto stavů. Odvozeny byly podmínky pozorovatelnosti pro synchronní motor a dále pro odhad momentu setrvačnosti a momentu zátěže pro oba typy ...
 • Bezsensorové řízení BLDC motoru 

  Hrbáč, Zbyněk
  Diplomová práce je zaměřena na problematiku bezsenzorového řízení BLDC motoru pomocí Rozšířeného Kálmánova filtru. V první části je popsán proces implementace EKF pro odhad rychlosti a elektrického natočení rotoru. K určení ...
 • Bezsensorové řízení BLDC motoru 

  Križan, Jakub
  Práce se zabývá problematikou řízení bezkartáčového stejnosměrného (BLDC) motoru jak s užitím senzorů natočení, tak i bezsenzorově. Dále pojednává o problematice řízení při výpadku senzoru a zabývá se rovněž odvozením a ...
 • Bezsenzorové řízení rychlosti a polohy stejnosměrného kartáčového motoru malého výkonu 

  Svoboda, Jan
  Práce se zabývá bezsenzorovým řízením stejnosměrných kartáčových motorů malého výkonu, používaných v aktuátorech firmy Honeywell. V úvodu seznamuje s řízením stejnosměrných motorů a s používanými metodami snímání jejich ...
 • Bezsnímačové řízení pohonu se synchronním motorem 

  Graf, Miroslav
  Bakalářská práce „Bezsnímačové řízení pohonu se synchronním motorem“ se zabývá problematikou rekonstrukce stavů při řízení synchronních motorů. Zaměřuje se na Model Reference Adaptive System a Kalmanův filtr. Oba rekonstruktory ...
 • Moderní metody bezsnímačového řízení pohonů s PMSM motorem 

  Lepka, Jaroslav
  Cílem této disertační práce je prozkoumat možnosti řízení PMSM motoru a navrhnout komplexní řešení bezsnímačového řízení ve velkém rozsahu otáček a momentů. Navržené řešení obsahuje prvky, které umožňují průmyslovou realizaci ...
 • Návrh regulátoru otáček pro BLDC motor použitý pro quadrocopter 

  Libicher, Radek
  Tato práce se zabývá návrhem a realizací elektrického regulátoru otáček pro BLDC motor, který bude použit v létajícím prostředku nazývaném kvadrokoptéra. V první části práce jsou vysvětleny způsoby řízení a bezsenzorové ...
 • Řídicí jednotka leteckého motoru - návrh hardware a základní desky 

  Dušek, Martin
  Tato bakalářská práce popisuje návrh řídicí jednotky leteckého (BLDC) motoru. V textu jsou navrhnuty, prezentovány a porovnány možné metody bezsenzorového řízení, z nichž nejvhodnější je vybrána pro řízení motoru. Samotný ...
 • Řízení BLDC motoru 

  Kabelka, Ondřej
  Tato práce se zabývá řízením BLDC motoru. Nejprve je krátce představen princip BLDC motoru, v navazujících kapitolách jsou pak rozebrány jednotlivé metody řízení. Další část se zabývá úvodem do platformy STM32, na které ...
 • Řízení stejnosměrného motoru 

  Šálek, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá bezsenzorovým řízením stejnosměrného kartáčového motoru na základě jeho matematického modelu. Toto řešení bude použito pro aktuátory firmy Honeywell (typu ML5410 a N10010/N05010). Cílem této ...
 • Synchronous Reluctance Motor Parameter and State Estimation Using Extended Kalman Filter and Current Derivative Measurement 

  Mynář, Zbyněk; Václavek, Pavel; Blaha, Petr (IEEE, 2021-03-01)
  The synchronous reluctance motor is becoming a very attractive alternative to the AC induction machine. This is due to the lack of rare-earth metals in their construction and a higher efficiency, which was brought about ...