Now showing items 1-3 of 3

 • Design experimentálního mobilního robotu 

  Blatoň, Jan
  Tato bakalářské práce řeší návrh, konstrukční řešení a následnou výrobu karosérie experimentálního mobilního robotu Car4. Cílem je navržení nevšední a nadčasové karosérie, s dodržením všech technických a technologických ...
 • Řízení hudební elektroniky pomocí snímačů neelektrických veličin s využitím protokolu MIDI 

  Vlach, Miloš
  Cílem této diplomové práce je navrhnout a sestrojit zařízení pro ovládání hudební elektroniky pomocí protokolu MIDI, kdy bude využito snímačů ne-elektrických veličin jakožto netradičních ovládacích prvků a modulu Arduino ...
 • Využití senzorů v automatizaci 

  Kiza, Jakub
  Táto bakalárska práca obsahuje súhrn a prehľad stavu techniky priemyslových senzorov v oblasti automatizácie. Náplňou práce bolo vykonať rozbor priemyslových senzorov a následne rozviesť ich možnosti použitia v automatizácii. ...