Now showing items 1-20 of 51

 • Acceptability and sensory evaluation of energy bars and protein bars enriched with edible insect 

  Adámek, Martin; Adámková, Anna; Mlček, Jiří; Borkovcová, Marie; Bednářová, Martina (HACCP Consulting, 2018-04-24)
  For consumers, one of the basic criteria of choosing a foodstuff, apart from nutritional values, is their taste and smell. In edible insect as a novel food, these criteria are not quite decisive. The main criterion in the ...
 • Alergenní vonné látky v potravinách a předmětech běžného užívání 

  Divišová, Radka
  Vonné látky se přidávají do potravin, kosmetických a jiných produktů především pro vylepšení jejich senzorické kvality (chuti a/nebo vůně); nepříjemným vedlejším účinkem však může být výskyt širokého spektra různých ...
 • Analýza a vyhodnocení zlepšujících přípravků pro pečení 

  Zlatníčková, Michaela
  Diplomová práce srovnávající vybrané zlepšujíci přípravky pro pečení metodami chemické a smyslové analýzy.
 • Aplikace bylinného extraktu do vhodného potravinářského produktu 

  Chmelařová, Adéla
  Tato diplomová práce se zabývá výrobou a charakterizací nečokoládových cukrovinek – kandytů. Optimalizace výrobního postupu, zaměřená především na teplotu sváření, která má zásadní vliv na konzistenci a stabilitu výrobku, ...
 • Aplikace profilového testu na různé typy potravin 

  Přerovská, Mariya
  Tato diplomová práce byla zaměřena na využití profilových testů při senzorické analýze potravin. V teoretické části je popsán vývoj profilových metod, výhody a nedostatky jednotlivých technik, specifika přípravy hodnotitelů, ...
 • Aromatické látky ve víně 

  Stávková, Markéta
  Předloţená bakalářská práce se skládá ze dvou částí, z části teoretické a praktické. Teoretická část práce vymezuje viniční tratě v České republice, vysvětluje pěstování vinné révy v České republice. Rozlišuje půdní ...
 • Aromatický profil vybraných druhů ovocných šťáv 

  Baštová, Daniela
  Tato diplomová práce je zaměřena na stanovení aromatického profilu vybraných druhů ovocných šťáv (jablečné, hroznové, mrkvové, pomerančové, rybízové a bezové šťávy). Teoretická část se zabývá složením a vlastnostmi vybraných ...
 • Cereální suroviny, výrobky a jejich význam 

  Hamrlová, Romana
  Předložená bakalářská práce se zabývá studiem cereálních surovin, výrobků a jejich významem. Hlavním tématem práce jsou tzv. snídaňové cereálie. Teoretická část je zaměřena na popis obilného zrna, chemického složení obilovin ...
 • Charakterizace kozího mléka 

  Pospíchalová, Alžběta
  Tato práce se zabývá senzorickým hodnocením kozího mléka. Jsou sledovány rozdíly v senzorických vlastnostech u vzorků kozího a kravského mléka. V teoretické části je kozí mléko charakterizováno, popsáno jeho složení, ...
 • Charakterizace margarínů pro pečení 

  Štěrbová, Anna
  Diplomová práce na téma srovnání vybraných margarínů pro pečení, chemická a senzorická analýza.
 • Charakterizace sýrových analogů vyrobených s přídavkem ořechového oleje 

  Mitra, Michal
  Táto práca sa zaoberá výrobou a charakterizáciou syrových analógov, teda výrobkov, kde je čiastočne alebo úplne nahradená niektorá z mliečnych komponent nemliečnou zložkou. Modelové vzorky – syr eidamského typu a analóg s ...
 • Charakterizace vybraných superpotravin jako složek smoothie nápojů 

  Prachárová, Adriana
  Táto bakalárska práca sa zaoberá vlastnosťami vybraného superpotravinového ovocia a semienok, venuje sa predstaveniu ich biologicky aktívnych látok a následnému porovnaniu ich nutričných vlastností. Teoretická časť práce ...
 • Chemická a senzorická analýza šťávy z plodů šlechtěných odrůd černého bezu 

  Ješková, Kristýna
  Tato práce se zabývá chemickou a senzorickou analýzou šťávy z plodů šlechtěných odrůd černého bezu (Sambucus nigra L.). V teoretické části je uvedena botanická charakteristika černého bezu, včetně jeho rozšíření a místa ...
 • Faktory ovlivňující senzorickou jakost analogů tavených sýrů 

  Sůkalová, Kateřina
  Předložená dizertační práce se zabývá sledováním senzorické kvality tavených sýrových analogů, se zaměřením především na chutnost (flavour) a s ní související obsah těkavých (aromaticky aktivních) látek. Modelové vzorky ...
 • Hodnocení senzorické jakosti chleba 

  Mahdalová, Martina
  Tato práce se zabývá hodnocením senzorické kvality vybraných vzorků chleba. Vzorky chleba byly zakoupeny v obchodním domě TESCO Stores a. s. ČR v Brně. Celkem bylo hodnoceno 5 vzorků, 2 z nich byly žitno-pšeničné a tři ...
 • Komplexní analýza léčivých rostlin a jejich potenciál při využití v potravinářském průmyslu 

  Burdějová, Lenka
  Předložená dizertační práce se zabývá komplexní charakterizací extraktů z léčivých rostlin pomocí spektroskopických a chromatografických technik s důrazem na vliv rozpouštědla, posklizňové úpravy vzorku, lokality a roku ...
 • Komplexní charakterizace plodů angreštu 

  Rodzíková, Martina
  Tato diplomová práce se zabývá stanovením aromaticky aktivních látek angreštu a jeho senzorickou analýzou se zaměřením na chutnost (flavour). V teoretické části je popsána zejména obecná charakteristika, biologické znaky ...
 • Kustovnice čínská a maka v nových potravinových výrobcích 

  Novotný, Marek
  Tato práce se zabývá aplikací plodů kustovnice čínské (Lycium chinense) a maky (Lepidium meyenii) v potravinách. Obě rostliny mají vysoký nutriční obsah a jsou zkoumány pro svoje pozitivní vlivy na lidský organismus. U ...
 • Nealkoholická piva s přídavkem bylin 

  Vyskočilová, Terezie
  Bakalářská práce se zabývá testováním vybraných bylinných příchutí do nealkoholických piv. V teoretické části jsou uvedeny způsoby výroby nealkoholického piva a zastoupení aktivních složek v bylinách. Připraveno bylo celkem ...
 • Ověření metody stanovení alergenních vonných látek v nečokoládových cukrovinkách 

  Maňáková, Adriena
  Tato diplomová práce se zabývá stanovením aromaticky aktivních látek v nečokoládových cukrovinkách a jejich vlivem na senzorickou kvalitu. V teoretické části je popsána technologie jejich výroby od surovin až po konečný ...