Now showing items 1-9 of 9

 • Multimediální podpora vývoje aplikací pro senzorové sítě 

  Martínek, Radim
  Tato bakalářská práce byla psána s cílem podpořit vývoj aplikací vhodných pro použití v senzorových sítích. Poskytuje základní teoretické a praktické informace, které by studentovi mírně znalému oboru informačních technologií, ...
 • Multiplatformní komunikace v přístupových sítích 

  Novotný, Bohumil
  Dizertační práce se zabývá výzkumem zaměřeným na detekce poruchy v bezdrátové přístupové síti pomocí distribuovaných stochastických algoritmů. Byla navržena a simulována nová metoda detekce poruchy na základě algoritmu ...
 • Optimalizace reprezentace dat pro sledování objektu senzorovou sítí 

  Cabalová, Klára
  Tato bakalářská práce se zabývá hledáním optimální reprezentace dat pro sledování objektu senzorovou sítí. Je zde popsán model decentralizované senzorové sítě a využití tzv. slovníku k reprezentaci naměřených dat. Dále je ...
 • Optimální metody výměny řídkých dat v senzorové síti 

  Valová, Alena
  Práce je zaměřena na sledování pohybu objektu decentralizovanou senzorovou sítí s využitím distribuovaného částicového filtru s fúzním centrem i s konsenzem. Model zahrnuje šum v měření senzorů i případy, kdy senzor objekt ...
 • Realizace úzkopásmových PLC modemů 

  Kubíček, Lukáš
  Diplomová práce se věnuje úzkopásmové technologii přenosu dat el. sítí NN (PLC) a~možnostem jejího využití v senzorových sítích. Zabývá se jak strukturou a základními vlastnostmi PLC standardu, tak možnostmi jeho uplatnění ...
 • Sběr dat z webových serverů v prostředí bezdrátové senzorové sítě 

  Velký, Petr
  Tato práce se zabývá realizací sběru dat z webových serverů spuštěných na uzlech sen- zorové sítě. Zaměřuje se na senzorovou síť založenou na standardech IEEE 802.15.4 a 6LoWPAN. Samotná práce je rozdělena na stranu uzlu ...
 • Správa a sběr dat v sítích 802.15.4 ZigBee 

  Kubíček, Lukáš
  Bakalářská práce se věnuje bezdrátové technologii ZigBee a možnostem jejího využití v senzorových sítích. Zabývá se jak strukturou a základními vlastnostmi ZigBee standardu, tak možnostmi jeho uplatnění v praxi. Hlavní ...
 • Webová aplikace pro monitorování energetické spotřeby domácnosti 

  Režný, Jan
  Bakalářská práce s názvem „Webová aplikace pro monitorování energetické spotřeby domácnosti“ se zaměřuje na příjem, zpracování, vizualizaci a export naměřených hodnot z bezdrátové sítě wattmetrů měřících spotřebu elektrických ...
 • Zabezpečení bezdrátových senzorových sítí 

  Nagy, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou zabezpečení bezdrátových senzorových sítí, konkrétně průmyslového standardu ZigBee. Cílem práce je seznámit se se standardem 802.15.4 a technologií ZigBee, seznámit se s ...