Now showing items 1-1 of 1

  • Frikční a vzduchové podavače papíru 

    Svoboda, Ondřej
    Bakalářská práce je zaměřena na shrnutí poznatků k problematice podávání papíru u strojů na konečné zpracování dokumentů. Práce obsahuje rozdělení podavačů papíru, jejich charakterizaci, popis konstrukce frikčních a ...