Now showing items 1-20 of 30

 • Analýza separovaných složek komunálních odpadů ve vztahu k oběhovému hospodářství 

  Plánková, Tereza
  Bakalářská práce rozebírá současný stav odpadového hospodářství a představuje legislativu týkající se aktuálního stavu a změn v nakládání s odpadem. Zákaz skládkování dále využitelného odpadu od roku 2024 a vytyčené ...
 • Aspekty vyhodnocení vzdušného prostoru 

  Závodník, Ondřej
  Diplomová práce se zabývá jednak popisem stavu letecké dopravy a to zejména co se týče její bezpečnosti, plynulosti, propustnosti a kapacity. Výše uvedené je poté zhodnoceno v části věnující se aspektům nebezpečnosti ...
 • Detekce lidské postavy v obrazové scéně 

  Šmirg, Ondřej
  Práce se skládá ze dvou hlavních částí, části separační a diagnostické. Separační část je založena na statistickém modelu využívající barvy každého pixelu k určení, zda se jedná o pixel pozadí nebo popředí. V projektu ...
 • Efektivnost využití investic do odpadového hospodářství ČR 

  Suchomel, Kamil
  Bakalářská práce popisuje produkce odpadů v jednotlivých krajích a jejich investice do odpadového hospodářství. Srovnáním těchto dvou hodnot se vyvodí využití investic. Jsou zde uvedeny také základní informace o Operačním ...
 • Experimentální testování hydrocyklonu 

  Juráš, Filip
  Tato bakalárska práca sa venuje experimentálnemu testovaniu hydrocyklónu. Práca je zostavená do dvoch častí, v prvej, rešeršnej časti, sú popísané základné časti, rozmery, prevádzkové hodnoty testovaného hydrocyklónu na ...
 • Frikční a vzduchové podavače papíru 

  Svoboda, Ondřej
  Bakalářská práce je zaměřena na shrnutí poznatků k problematice podávání papíru u strojů na konečné zpracování dokumentů. Práce obsahuje rozdělení podavačů papíru, jejich charakterizaci, popis konstrukce frikčních a ...
 • Intenzifikace separace manganu při úpravě pitné vody 

  Bartoš, Ladislav
  Předkládaná práce se zabývá komplexně manganem. V úvodní části je uveden přehled jeho základních fyzikálních a chemických vlastností. Jednotlivě jsou uvedeny jeho sloučeniny včetně jejich příprav, výrob a použití v praxi. ...
 • Kryogenní technika 

  Zrůst, Michael
  Tato bakalářská práce se zabývá technologií kryogenních teplot, zkapalňování plynů v tomto teplotním intervalu, efektem těchto teplot na materiály a izolací. Úvodem je uvedena stručná historie vývoje tohoto oboru. Následuje ...
 • Low-Cost Filtration Barriers for Ultrafine Particles Separation 

  Kejík, Pavel
  V mnoha oborech jsou stále využívána anorganická filtrační media založená na materiálech, jejichž výroba využívá primární suroviny. Jejich výroba je tedy energeticky náročná a v důsledku nákladná a neohleduplná k životnímu ...
 • Magnetic nanoparticles: From Design and Synthesis to Real World Applications 

  Kudr, Jiří; Haddad, Yazan Abdulmajeed Eyadh; Richtera, Lukáš; Heger, Zbyněk; Černák, Mirko; Adam, Vojtěch; Zítka, Ondřej (MDPI, 2017-09-01)
  The increasing number of scientific publications focusing on magnetic materials indicates growing interest in the broader scientific community. Substantial progress was made in the synthesis of magnetic materials of desired ...
 • The mechanical activation of fly ash 

  Hela, Rudolf; Jančaříková, Denisa (Elsevier, 2013-09-03)
  One of the main options in looking for the new building materials is using of wastes from an industry as a replacement of the existing ingredient. This way is used in the concrete production too. Basic effort is to find a ...
 • Měření vodivosti keramických materiálů za vysokých teplot 

  Grochal, Peter
  Cieľom tejto práce je zoznámenie sa s podrobnou štruktúrou zirkónie stabilizovanou ytriou so zameraním hlavne na vodivosť. Nanášanie platinových elektród sieťotlačou. Riešenie komplexnosti segregácie vodivosti pomocou ...
 • Modelování proudění suspenzí 

  Hideghéty, Attila
  Diplomová práce se zabývá prouděním v hydrocyklónu. Hydrocyklón je separační stroj, kterým slouží k oddělování pevných částice z kapaliny (nejčastěji z vody). Díky tangenciálnímu vstupu do zařízení nastává silné vířivé ...
 • Navrhování čerpacích stanic pro dopravu odpadních vod 

  Káda, Leoš
  Předmětem bakalářské práce je navrhování čerpacích stanic pro dopravu odpadních vod. Cílem této práce je setřídit současné základní znalosti v oblasti návrhu čerpacích stanic, jejího vybavení a obohatit je novými trendy a ...
 • Numerické modelování proudového pole s odtržením 

  Šamša, Petr
  Diplomová práce se zabývá problematikou modelování proudového pole s odtržením. V práci je probrán teoretický základ modelování turbulentního proudění spolu s uvedením rovnic turbulentních RANS modelů a popisu přístupů k ...
 • Optimalizace výroby tlakového odlitku. 

  Vencálek, Jaroslav
  Cílem projektu je optimalizace výroby tlakového odlitku, který slouží jako jedna z částí rukojeti pro kancelářský nábytek. Hlavní důraz byl kladen na operaci omílání sloužící k zaoblení hran dílců, které jsou po odlévání ...
 • Problematika zavádění Continuous descent approach a jejich dopad na kapacitu vzdušného prostoru 

  Zouhar, Jakub
  Diplomová práce je zaměřena na postup přiblížení k letišti technikou continuous descent approach a vliv postupu na kapacitu vzdušného prostoru. První část práce je věnována teoretickému popisu postupu a zhodnocení současné ...
 • Předběžná aerodynamická analýza konceptu dálkově řízeného modelu s proudovým pohonem 

  Novák, Ondřej
  Tato práce se zabývá aerodynamickou analýzou bezpilotního letounu a následnými úpravami křídla, jeho polohy a přechodu křídlo-trup. Důraz je kladen na charakter odtržení proudění, jeho interakci s dalšími strukturami ...
 • Stanovení možností zvyšování vazného potenciálu el. popílků pro výrobu cementových kompozitů 

  Jančaříková, Denisa
  Záměrné používání elektrárenských popílků při výrobě betonu se uplatňuje již desítky let, ovšem v poslední době směřují trendy k maximalizaci jejich užitných vlastností. Jedná se o různé druhy aktivací od chemické, přes ...
 • Stanovení účinnosti zařízení Polymer Separation System Purifier N 1024 

  Duliková, Michaela
  V této diplomové práci je nastíněna problematika recyklace PET lahví ve společnosti PETKA CZ, a.s. Jedná se o italskou technologii AMUT navrženou pro fyzikální recyklaci PET lahví. Je zde především řešena problematika ...