Now showing items 1-1 of 1

  • Využití odpadů z elektrických a elektronických zařízení 

    Babuš, Ondřej
    Tato práce se zabývá zpracováním elektrických a elektronických zařízení, které jsou již označeny jako odpad. Je zde postihnut legislativní rámec zpracování odpadních elektrických a elektronických zařízení, které jsou obecně ...