Now showing items 1-2 of 2

  • Vozy specifikace WRC 

    Urban, Jiří
    V této bakalářské práci jsou uvedeny a stručně popsány nejdůležitější funkční části sportovního vozu specifikace WRC z hlediska konstrukčních řešení, zvláštností a odlišností od sériově vyráběného automobilu. Ten je primárně ...
  • Vývoj podvozků a motorů vozů kategorie WRC 

    Horák, Aleš
    Bakalářská práce vypracovaná v rámci bakalářského studia oboru B2341 se zabývá problematikou sportovních vozů určených na automobilové soutěže rally. Postupně je zde popsán podvozek a motor soutěžních speciálů WRC. U každého ...