Now showing items 1-7 of 7

 • Digitální stopky pro 2 časy 

  Šilon, Peter
  Cieľom bakalárskej práce bolo navrhnúť vhodné pripojenie dvoch štartovacích a dvoch zastavovacích kontaktov k PC. Práca si kladie za cieľ oboznámiť čitateľa s možnosťami ovládania portov pod MS Windows. Jedná sa o popis ...
 • Monitoring teploty 

  Kotačka, Aleš
  Diplomová práce se zabývá využitím FITkitu pro dlouhodobé monitorování teploty bez nutnosti napojení na PC. Popisuje možnosti připojení různých typů teplotních senzorů k FITkitu včetně jejich fyzické realizace. Dále se ...
 • Řízení Lego Mindstorms 

  Chudík, Vladimír
  Tato bakalářská práce obsahuje popis a využití modulu BrickPi v kombinaci s mikropočítačem Raspberry Pi, jako náhrady za ovládací kostku Lego Mindstorms. V první části práce se nachází krátký popis a porovnání ovládací ...
 • Systém řízení nástroje robotické ruky z operačního robota Da Vinci v LabVIEW 

  Vítová, Hana
  Práce popisuje tvorbu ovládacího rozhraní pro nástroj ruky operačního robota Da Vinci firmy Intuitive Surgical. Prvotním cílem je základní seznámení s funkcemi operačního robota, kterým je věnována první část. V dalších ...
 • Testování propojení komponent systému GBAS 

  Polok, Zbyszek
  Tato práce se zabývá problematikou globálního družicového polohového systému, mož- ných zdrojů chyb, jejích eliminace. Dále je rozepsaná základní charakteristika systémů: SBAS a GBAS. Cílem této práce je navrhnou testovací ...
 • Webová brána pro přístup k měřicím zařízením 

  Zsíros, Anton
  Tato práce se zabývá návrhem a implementací systému pro vzdálený přístup k zařízením přes počítačovou síť. Konkrétně jde o zařízení sériového portu a vstupu zvukového zařízení. Prvním krokem práce bylo udělat průzkum na ...
 • Zařízení s modelářskými RC servy 

  Gardáš, Milan
  Tato bakalářská práce se zabývá RC modelářskými servomotory. Zkoumá a popisuje jejich fungování a vlastnosti. Dále popisuje možnosti jejich řízení pomocí počítače. Tyto znalosti jsou využity při stavbě robotické ruky a ...