Now showing items 1-3 of 3

 • Modulární prostření pro zpracováni senzorických dat 

  Rašovský, Martin
  Předkládáná bakalářská práce se zabývá problematikou návrhu a tvorby serverové aplikace pro systém inteligentní domácnosti, kde jejím zaměřením je poskytnout tomuto systému možnost výpočtů nad daty ve formě modulárního ...
 • Systém pro sledování osob 

  Girin, Andrey
  The bachelor’s thesis deals with a system that monitors people using ESP32 modules.The created system is able to detect people in real time using Bluetooth low energybased on the mean RSSI value. The system consists of ...
 • Zabezpečení přenosu dat mezi klienty a serverem přes hessian protokol 

  Hořejš, Jan
  Cílem práce byla volba a vytvoření zabezpečené komunikace mezi serverem a klientem tak, aby bylo možné přenášet citlivá lékařská data skrze nezabezpečenou síť. Teoretická část se zaměřuje na popis a vlastností jak klientské, ...