Now showing items 1-8 of 8

 • Hala pro skladování v Olomouci 

  Balhar, Martin
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a statickým posouzením zastřešovací konstrukce skladové haly v Olomouci. Hala má půdorys obdélníkového tvaru 60x30m. Hala je řešena ve třech variantách. Varianta 1 je příhradový vazník z ...
 • Napěťová, deformační a bezpečnostní analýza statoru generátoru zatíženého nehomogenní teplotou 

  Majdič, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá napěťovou, deformační a spolehlivostní analýzou statoru synchronního generátoru, včetně nehomogenního teplotního pole. Za pomoci metody konečných prvků se stanoví napětí a deformace. Z těchto ...
 • Návrh přemostění komunikace 

  Váša, Jiří
  V diplomové práci je řešen návrh dálničního mostu přes silnici II/464 mezi obcemi Butovice-Bílovec. Pro návrh přemostění byly provedeny 4 varianty, ze kterých pro další zpracování byly vybrána varianta lichoběžníkové desky ...
 • Návrh rámového mostu o jednom poli 

  Ondrůšková, Kamila
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a posouzením železobetonového mostu o jednom poli. Ze tří variant byla pro výpočet vybrána rámová konstrukce s oboustrannými náběhy. V jednotlivých kapitolách je popsán postup návrhu a ...
 • Rekonstrukce mostu přes řeku Moravici 

  Čtvrtlík, Libor
  Úkolem bakalářské práce bylo navrhnout novou nosnou konstrukci pro stávající mostní objekt. Ze tří variant v podobě studií byla vybrána varianta, která reprezentuje monolitickou dodatečně předepnutou betonovou desku. Návrh ...
 • Rekonstrukce železobetonového mostu v Raškovicích 

  Muroň, Vlastimil
  Úkolem bakalářské práce bylo navrhnout rekonstrukci železobetonového trámového mostu v Raškovicích. Jelikož se nedochovala žádná dokumentace, bylo třeba odhadnout výztuž dle normy ČSN 1230-1937, podle které byl most navržen. ...
 • Využití prostředků inverzní analýzy spolehlivosti při pravděpodobnostním návrhu vybraných parametrů konstrukcí 

  Lipowczan, Martin
  Podstatou předložené bakalářské práce je aplikace metodiky a prostředků inverzní analýzy při pravděpodobnostním návrhu vybraných parametrů konstrukcí. Prvním krokem bylo seznámení se s pravděpodobnostním návrhem a posouzením ...
 • Železobetonová konstrukce polyfunkčního domu 

  Pohl, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá statickým řešením nosných konstrukcí polyfunkčního domu. Konstrukce je navržena a posouzena na mezní stav únosnosti v souladu s ČSN EN 1992-1-1: Navrhování betonových konstrukcí – Část 1-1: ...