Now showing items 1-9 of 9

 • Marketingové nástroje při prodeji a získávání nemovitostí 

  Eliášová, Barbora
  Diplomová práce se zabývá analýzou uplatnění marketingových nástrojů ve specifických podmínkách činnosti realitních kanceláří a návrhem pro uplatnění moderních marketingových nástrojů při prodeji realit.
 • Návrh komunikační strategie cestovní kanceláře Alex s. r. o. 

  Bezegová, Edita
  Bakalářská práce má sloužit jako podklad pro návrh komunikační strategie a realizaci komunikační kampaně cestovní kanceláře ALEX. Cílem práce je optimalizace využití nástrojů komunikačního mixu a přeskupení struktury ...
 • Návrh marketingové komunikace pro společnost TKTD S.R.O. 

  Šimko, Dávid
  Diplomová práca sa zaoberá návrhom marketingovej komunikácie vybraných podnikateľských aktivít spoločnosti TKTD s.r.o., ktorými sú poskytovanie služieb autoumyvárne, pneuservisu a autoservisu. Práca je rozdelená na tri ...
 • Návrh marketingové strategie 

  Vančurová, Denisa
  Tato diplomová práce se zabývá implementací CRM systému do řízení firmy. Obsahuje analýzu současné situace, srovnání několika vybraných CRM systémů a navrhuje nejvhodnější produkt pro danou firmu. Cílem tohoto návrhu je ...
 • Návrh marketingových aktivit konkrétní společnosti 

  Luňáčková, Michaela
  Tématem diplomové práce je vytvoření návrhu marketingových aktivit pro kavárnu a bar Limbo v Brně, který by měl vést ke zlepšení komunikačních aktivit společnosti, a následně ke zvýšení povědomí ve společnosti, popřípadě ...
 • Návrh na změny marketingové strategie pro podnik působící v HoReKa sektoru 

  Opravilová, Veronika
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na tvorbu návrhu na změnu marketingové strategie ve vybraném podniku Restaurace U Červeného volka. V teoretické části jsou vymezeny pojmy především z oblasti marketingu. V oblasti analytické ...
 • Návrh podnikatelského záměru 

  Ježková, Lucie
  Diplomová práce se zaměřuje na rozvoj malé instalatérské společnosti. Teoretická část práce pojednává o podnikatelském plánu a jeho dílčích částech. V analytické části je podnik detailněji zkoumán v pěti oblastech – analýza ...
 • Návrh změn marketingové komunikace konkrétního ateliéru 

  Mičíková, Petra
  Diplomová práce se zabývá návrhem změn marketingové komunikace konkrétního ateliéru, které by měly vést ke zvýšení povědomí o ateliéru a následnému zvýšení potenciálních zákazníků. Diplomová práce obsahuje poznatky související ...
 • Návrh změn v marketingovém mixu konkrétní společnosti 

  Dvořáková, Kateřina
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem změn marketingového mixu konkrétní společnosti. Tyto návrhy by mohly v budoucnosti vést k získání nových zákazníků a posílení loajality u zákazníků stávajících. Diplomová práce je ...