Now showing items 1-20 of 32

 • Automatizace řízení RC modelů 

  Vávra, Jan
  Tato práce se zabývá řízením RC modelů pomocí mikrokontroléru ESP-32 ovládané přes mobilní zařízení s OS Andriod pomocí WiFi. Cílem této práce je obohatit ovládání o automatizované chování, které by zjednodušilo nebo ...
 • Bezdrátově řízený model vozidla 

  Hradiský, Marek
  Táto bakalárska práca sa zaoberá návrhom a praktickou realizáciou auta, diaľkovo ovládaného pomocou počítača. V práci je popísaný návrh systému, výber a popis jednotlivých komponentov. Praktická časť obsahuje realizáciu ...
 • Dvounohý kráčivý robot 

  Kraus, Václav
  Cílem této práce je seznámit se s problematikou pohybujících se robotů, dále návrh a realizace bezdrátově řízeného dvounohého kráčivého robota. Práce je rozdělena do dvou částí. První část je teoretická. Zabývá se možnostmi ...
 • Hexagonální platforma se servořízením 

  Korgo, Tomáš
  Cílem práce je ukázka využití běžných modelářských RC serv a způsob jejich ovládání pomocí počítače. Pro demonstraci schopností serv je vytovřená Stewartova platforma, která využívá modelářské serva pro polohování platformy. ...
 • Implementace real-time operačního systému uC/OS-II na platformě Freescale MC9S08JM60 

  Vávra, Lukáš
  Pojem real-time operační systém pro vestavěné aplikace má dnes velký význam. Tato práce popisuje ovládání robotické ruky pomocí systému mC/OS-II na platformě MC9S08JM60. Robotická ruka využívá pro pohyb tři serva HS-311, ...
 • Mikroprocesorový systém pro řízení robota 

  Novotný, Peter
  Táto práca sa zaoberá riadením modelu priemyselného manipulátoru pomocou mikroprocesorového systému. Prvá časť sa venuje oboznámeniu s problematikou riadenia manipulátorov a fungovania servomotorov. Druhá časť obsahuje ...
 • Návrh polohovacího zařízení malé kamery 

  Magyerka, Ladislav
  Cieľom bakalárskej práce bolo navrhnúť zariadenie na polohovanie malej kamery. Prvá kapitola je zameraná na prehľad súčasných dostupných zariadení a popis hlavných použitých prvkov pri návrhu. V ďalších kapitolách sa ...
 • Návrh řízení a konstrukce robotické ruky 

  Sobota, David
  Práce se zabývá návrhem a vytvořením robotické ruky včetně programu pro desku řízení a PC aplikací pro objektové programování. Řeší, jak vhodně propojit počítač s deskou a jak vytvořit grafické rozhraní pro programování ...
 • Ovládání motorů po sběrnici 

  Struhelka, Michal
  Tento projekt se zabývá základním řízením stejnosměrných motorů, serv a krokových motorů 8bitovým mikrokontrolérem firmy Atmel. Mikrokontrolér je připojen ke sběrnici I2C jako slave a je navržen komunikační protokol typu ...
 • Ovládání robotického autíčka pomocí FITkitu a kamery 

  Čech, Martin
  Cílem práce je navrhnout a vytvořit program, umožňující autonomní řízení robotického autíčka Ackermanova typu pomocí kamery, pravděpodobnostních plánovacích algoritmů a FITkitu. V práci jsou rozebrány teoretické principy ...
 • Ovládání robotického manipulátoru mikrokontrolérem 

  Zemánek, Martin
  Diplomová práce pojednává o ovládání robotického manipulátoru ROB 1-3 pomocí běžného joysticku a mikrokontroléru HC08 NITRON nebo LJ12. Jejím cílem bylo vytvoření modulu pro ovládání výchylek servomechanismu robota zpracováním ...
 • Program pro ovládání robotického ramene přes internet 

  Zbirovský, Jiří
  Cílem této bakalárské práce je navržení a implementování, jakým zpusobem je možné pripojit robotické rameno k internetu, aby jej bylo možné rídit na dálku. Dalším bodem je navržení a naprogramování aplikace, pomocí které ...
 • Programovatelný termostat 

  Kollár, Tomáš
  Cílem práce bylo navržení, zkonstruování a experimentální ověření programovatelného termostatu. Hlavním řídícím prvkem termostatu je mikrokontrolér ATmega168, který skrz sběrnici I2C komunikuje se vzdálenými čipy MAX6615. ...
 • Robot pro stolní tenis 

  Nguyen, Thuc Tuyen
  Diplomová práce se zabývá návrhem a realizací robota pro trénink stolního tenisu. Hlavní část mechanické konstrukce robota se skládá z hliníkových profilů a jiných normovaných dílů, jako jsou valivá ložiska, kluzná pouzdra, ...
 • Robotické rameno s modelářskými servy 

  Bobčík, Petr
  Hlavním cílem této práce bylo postavit vlastní robotický manipulátor a jemu odpovídající uživatelské rozhraní, které ho bude ovládat. Vytvořil jsem tedy robotické rameno na počítači Raspberry Pi 3B+ s 5 digitálními servy ...
 • Řídicí jednotka malého dvouosého anténního rotátoru 

  Štindl, Daniel
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem řídící jednotky pro malý dvouosý anténní rotátor s modelářskými servomotory. V práci jsou vysvětleny principy řízení servomotorů mikrokontrolérem a komunikace řídící jednotky s PC ...
 • Řídicí jednotka pro humanoidní robot 

  Florián, Tomáš
  Úkolem práce je seznámit se s komerční stavebnicí kráčejícího robota Robonova-I a navrhnout jeho vylepšení. Práce je rozdělena do pěti hlavních kapitol. První z nich („Robonova-I“) se zabývá stavebnicí Robonova-I, jejím ...
 • Řízení polohového servomechanismu s nespojitou přestavnou rychlostí. 

  Jindra, Pavel
  Diplomová práci obsahuje simulaci náhrady spojitého řízení za nespojité. Cílem práce je řešení polohové regulace pístového servomotoru, který je ovládán přepouštěním tlakového oleje za pomoci několika elektromagneticky ...
 • Řízení polohového servomechanismu s nespojitou přestavnou rychlostí. 

  Jindra, Pavel
  Diplomová práci obsahuje simulaci náhrady spojitého řízení za nespojité. Cílem práce je řešení polohové regulace pístového servomotoru, který je ovládán přepouštěním tlakového oleje za pomoci několika elektromagneticky ...
 • Řízení robotické ruky 

  Pochlopeň, Timotej
  Táto práca pojednáva o mikroprocesorovom systéme, ktorý je určený na riadenie modelu robotickej ruky pomocou RC servomotorov. Prvá časť obsahuje oboznámenie s problematikou riadenia robotov. Druhá časť obsahuje návrh ...