Now showing items 1-2 of 2

  • Lisy s přímým pohonem současné produkce 

    Bajdich, Matej
    Cieľom tejto práce je analyzovať problematiku mechanických lisov s priamym pohonom, ich porovnanie s mechanickými lismi poháňanými nepriamym pohonom a predstavenie lisov s priamym pohonom súčasnej produkcie na trhu. V prvej ...
  • Návrh a realizace prototypu jednoduchého pohyblivého robota 

    Marko, Juraj
    Táto bakalárska práca popisuje návh a implementáciu jednoduchého pohyblivého robota. Prvá časť je zameraná na teoretické znalosti potrebné na konštrukciu jednoduchého robota. V druhej časti je načrtnuté moje riešenie. Okrem ...