Now showing items 1-1 of 1

  • PLC řídící systém pro manipulační rameno 

    Slavík, Miroslav
    V této práci je řešena automatizační úloha řízení manipulačního ramene pomocí řídícího systému Siemens Simatic 200 v prostředí MicroWin. Pohyb jednotlivých částí ramene zajišťují servopohony. Připojení servopohonů k PLC ...