Now showing items 1-6 of 6

 • Aktivní protéza ruky 

  Vařečka, Martin
  Bakalářská práce je zaměřena na návrh aktivní protézy ruky. Tato práce shrnuje anatomii horní končetiny se zaměřením na předloktí. Následně se zabývá amputačními technikami a indikacemi k amputacím. Část popisující soudobé ...
 • Ovládání robotického manipulátoru mikrokontrolérem 

  Zemánek, Martin
  Diplomová práce pojednává o ovládání robotického manipulátoru ROB 1-3 pomocí běžného joysticku a mikrokontroléru HC08 NITRON nebo LJ12. Jejím cílem bylo vytvoření modulu pro ovládání výchylek servomechanismu robota zpracováním ...
 • Robot pro stolní tenis 

  Nguyen, Thuc Tuyen
  Diplomová práce se zabývá návrhem a realizací robota pro trénink stolního tenisu. Hlavní část mechanické konstrukce robota se skládá z hliníkových profilů a jiných normovaných dílů, jako jsou valivá ložiska, kluzná pouzdra, ...
 • Řízení polohového servomechanismu s nespojitou přestavnou rychlostí. 

  Jindra, Pavel
  Diplomová práci obsahuje simulaci náhrady spojitého řízení za nespojité. Cílem práce je řešení polohové regulace pístového servomotoru, který je ovládán přepouštěním tlakového oleje za pomoci několika elektromagneticky ...
 • Řízení polohového servomechanismu s nespojitou přestavnou rychlostí. 

  Jindra, Pavel
  Diplomová práci obsahuje simulaci náhrady spojitého řízení za nespojité. Cílem práce je řešení polohové regulace pístového servomotoru, který je ovládán přepouštěním tlakového oleje za pomoci několika elektromagneticky ...
 • Řízení polohového servomechanismu se stejnosměrným motorem. 

  Gerlich, Jan
  Tato práce pojednává o návrhu kaskádního řízení servomechanismu se stejnosměrným motorem. Je zde řešen návrh jednotlivých regulátorů tedy regulátoru polohy, otáček a proudu. Dále se zabývá implementací algoritmů PS a PSD ...