Now showing items 1-12 of 12

 • Energetický model lineární osy s kuličkovým šroubem a servopohonem 

  Sládek, Vojtěch
  Cílem práce bylo studium o Energetických modelech lineárních os s kuličkovými šrouby a servopohony, rozbor jednotlivých součástí osy vzhledem ke ztrátám, metodika výpočtu ztrát na elektrické části a mechanické části pohonu ...
 • Konstrukční návrh dopravníku 

  Chmelík, Jiří
  Bakalářská práce se zabývá konstrukčním návrhem dopravníku pro přepravu svařených nosníků s proměnlivými rozměry. V úvodu práce jsou sepsány některé dopravníky, které se běžně používají v praxi. Následuje analýza dostupných ...
 • Moderní metody regulace vytápění pro rodinné domy 

  Bartusek, Jiří
  Tato bakalářská práce pojednává o moderních způsobech regulace ve vytápění se zaměřením především na vytápění teplovodní, které má v dnešní době stále nejrozšířenější zastoupení. Cílem této práce je popsat jednotlivé metody ...
 • Možnosti silového řízení lineárních pohonů 

  Merzliakov, Evgeniy
  Tato bakalářská práce se zabývá možností silového řízení lineárních pohonů. Obsahuje rozdělení lineárních pohonů, popis používaného motoru, řídicí jednotky a komunikačního protokolu. Dále obsahuje popis principů, metod ...
 • Návrh robotického pracoviště pro obsluhu vstřikovacích lisů s následnou montáží a kontrolou 

  Musil, Marek
  Diplomová práce se zabývá návrhem robotického pracoviště pro obsluhu vstřikovacích lisů. Věnuje se návrhu rozmístění dílčích komponent a vyhodnocení nejlepší varianty pomocí multikriteriálního hodnocení. Detailně je věnována ...
 • PLC řídící systém pro manipulační rameno 

  Slavík, Miroslav
  V této práci je řešena automatizační úloha řízení manipulačního ramene pomocí řídícího systému Siemens Simatic 200 v prostředí MicroWin. Pohyb jednotlivých částí ramene zajišťují servopohony. Připojení servopohonů k PLC ...
 • Použití bezkartáčového stejnosměrného motoru pro pohon lineárního servopohonu s bezpečnostní funkcí 

  Rudolf, Ladislav
  V této práci je diskutován návrh řízení BLDC motoru, který bude využit jako pohon lineárního servopohonu. Řízení pomocí mikrokontroléru se zaměřuje hlavně aspekty jakou jsou motorický režim, generátorický režim, měření ...
 • Realizace aplikace pro ovládání servopohonu. 

  Pospíchal, Zbyněk
  Cílem této bakalářské práce je představit servozesilovač ACOPOS firmy B&R. Jsou vysvětleny jednotlilvé části a softwarová výbava. Na demonstrační úloze je představeno řízení pomocí knihovny PLCopen. Výsledná aplikace je ...
 • Řízení jednoúčelového obráběcího stroje 

  Plocek, Jaroslav
  V této diplomové práci je zpracován návrh řídicího systému jednoúčelového obráběcího stroje. V úvodní části je provedena analýza dvou možných variant řídicího systému a jejich porovnání, a to CNC řídicího systému Sinumerik ...
 • Řízení servopohonu tříosého rotačního stolku 

  Trizna, Lukáš
  Cieľom tejto diplomovej práce "Řízení servopohonu třiosého rotačního stolku" je navrhnúť riešenie pre riadenie dostupných servomotorov rotačného stola v reálnom čase na základe literárnej rešerše perspektívnych riešení a ...
 • Síťový napájecí modul pro servopohon 

  Kudláček, Pavel
  Diplomová práce si klade za cíl teoreticky navrhnout a prakticky realizovat síťový napájecí modul pro dvouosý servozesilovač TGZ 560 od firmy TG Drives o celkovém výkonu 28 kW. V práci je popsán analytický návrh silové ...
 • Vzdálené školící pracoviště 

  Kučera, Tomáš
  Cílem diplomové práce je návrh a sestrojení vzdáleného školícího pracoviště pro školení s produkty firmy Schneider Electric. Pracoviště slouží k seznámení s PLC, k seznámení s nastavením servopohonů a frekvenčních měničů ...