Now showing items 1-2 of 2

  • IS pro evidenci dětí pro školy v Africe 

    Mikulka, David
    Tato bakalářská práce obsahuje popis návrhu a implementace informačního systému pro evidenci dětí pro projekt Adopce na dálku®. Informační systém eviduje informace o dětech, kterým je z výše uvedeného projektu placeno ...
  • Webový portál skladových zásob 

    Obrátil, Tomáš
    Tato diplomová práce popisuje webový portál firmy ZZM spol. s r.o., který má zlepšit dostupnost zboží a služeb zákazníkům firmy a umožnit vyhodnocování odběru a oběhu zboží v jednotlivých oblastech spravovaných firmou ZZM. ...