Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh dílčí části informačního systému 

    Liška, Michal
    Bakalářská práce řeší problematiku zvýšení efektivity administrativní práce pracovníků obecních úřadů na úseku organizace voleb do zastupitelských sborů cestou vytvořeného návrhu dílčí části informačního systému - aplikace ...
  • Postupy pro přepracování a opravy vybraných komponentů a LED na různých typech DPS 

    Pospíšil, Tomáš
    Tato práce se zabývá technologií přepracování a oprav pájených elektronických sestav. Primárně je tato práce zaměřena na přepracování a opravy elektronických pájených sestav s LED. Teoretická část popisuje technologické ...