Now showing items 1-14 of 14

 • Návrh na založení rodinného podniku 

  Miškechová, Lucia
  Diplomová práca sa zaoberá návrhom podnikateľského plánu pre založenie malého rodinného podniku, kamennej predajne, zameranej na predaj cukrárskych pomôcok. Návrh je postavený na teoretických poznatkoch z danej oblasti a ...
 • Podnikatelský plan pro založení video studia 

  Matulová, Veronika
  Předmětem diplomové práce je zpracování reálného podnikatelského plánu pro založení společnosti M. Matula Productions. Na základě teoretických poznatků, zpracovaných analýz vnějšího i vnitřního okolí podniku a průzkumu ...
 • Podnikatelský plán 

  Kocmanová, Lucie
  Diplomová práce se zabývá reálným problémem založení podniku v oblasti doučování a hlídání dětí ve městě Brně a jeho okolí. Po důkladném prozkoumání vnějšího a vnitřního prostředí je navržen vhodný podnikatelský záměr, ...
 • Podnikatelský plán pro založení Domova pro seniory 

  Blahová, Markéta
  Diplomová práce se zabývá podnikatelským plánem pro založení soukromého domova pro seniory. Cílem této práce je zpracování podkladů k zahájení podnikatelské činnosti v oblasti poskytování sociálních a ubytovacích služeb ...
 • Podnikatelský plán pro založení soukromé anglické školky 

  Langerová, Věra
  Diplomová práce se zabývá návrhem podnikatelského plánu pro založení soukromé anglické školky ve městě Brno. Diplomová práce je složena ze tří základních částí. V úvodní části jsou shrnuty teoretické poznatky potřebné pro ...
 • Podnikatelský plán pro založení soukromého mateřského centra 

  Meisterová, Michala
  Diplomová práce je návrhem podnikatelského plánu pro založení soukromého mateřského centra ve městě Kuřim. Soukromé mateřské centrum bude zřízeno formou společnosti s ručením omezeným. Podnikatelský záměr je vytvořen na ...
 • Podnikatelský plán pro zřízení soukromé mateřské školky v malém městě 

  Korbelová, Jitka
  Diplomová práce obsahuje vytvořený návrh podnikatelského plánu pro zřízení soukromé mateřské školky v malém městě. Soukromá mateřská školka bude zřízena jako společnost s ručením omezeným. Práce je složena ze tří částí. V ...
 • Podnikatelský plán založení cukrárny v Novém Městě na Moravě 

  Petrová, Regina
  Diplomové práce se zabývá zpracováním podnikatelského plánu založení vlastního podniku – cukrárny v Novém Městě na Moravě. Teoretická část obsahuje teoretická východiska pro založení podniku, podrobný popis podnikatelského ...
 • Podnikatelský plán založení rodinného penzionu v obci Klentnice 

  Kytlicová, Leona
  Diplomová práce se zabývá zpracováním podnikatelského plánu pro založení rodinného penzionu. V první kapitole této práce jsou uvedeny základní pojmy týkající se založení podniku, je popsána struktura a náležitosti ...
 • Podnikatelský záměr - založení soukromé mateřské školy 

  Mazánková, Kamila
  Diplomová práce se zabývá podnikatelským záměrem založení soukromé mateřské školy ve městě Rájec-Jestřebí. Mateřská škola bude založena jako společnost s ručením omezeným. Diplomová práce je složena ze tří základních částí. ...
 • Podnikatelský záměr pro založení firmy 

  Jelínek, Lukáš
  Bakalářská práce se bude zabývat zpracováním podnikatelského záměru. Cílem je vybudování firmy LuFaPro s.r.o., která se bude zabývat prodejem farmářských produktů. Hlavní sídlo firmy bude umístěno v Třebíči.
 • Podnikatelský záměr pro založení firmy „Tempus“ 

  Válek, Lukáš
  Diplomová práce je zaměřena na zpracování podnikatelského záměru v celé jeho komplexitě, umožňujícího založení firmy „Tempus“. Tato společnost se bude zabývat zprostředkováním podnikání pro cizí, tedy zahraniční, fyzické ...
 • Podnikatelský záměr založení mateřské školy 

  Zápařková, Iveta
  Diplomová práce je návrhem podnikatelského záměru pro založení sportovní mateřské školy s výukou anglického jazyka v městě Uherském Hradišti. Soukromá mateřská školka bude zřízena jako společnost s ručením omezeným a nebude ...
 • Založení soukromé školky 

  Řehořek, Michal
  Předkládaná diplomová práce se zabývá podnikatelským záměrem založení soukromé školky ve městě Brně. Podnikatelský plán je zpracováván pro založení školky jako podniku provozovaného v rámci živnostenského oprávnění. Diplomová ...